ÅSIKT

– Röven före in i framtiden

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det har snart gått tre månader sedan valet till Europaparlamentet. Tre månader utan analyser om varför det gick som det gick. Tre månader utan officiell självprövning från de etablerade partier som kraschlandade den 13 juni.

Det betyder inte att politiken stått stilla. Mellan raderna kan man ana att junilistans otippade framgångar och hot om ett nytt parti även i riksdagsvalen är på väg att lägga om EU-politiken. Det nya ledordet, både för socialdemokratin och de borgerliga partierna, tycks vara försiktighet.

Under sin myskväll hemma hos Maud i Ångermanland skrev de borgerliga partiledarna ihop sig om en ”Allians för Sverige”. Den innehåller bara några ytterst pliktskyldiga formuleringar om Europapolitiken. ”Sverige ska vara en aktiv aktör i den Europeiska unionen och ta sitt globala ansvar.”

En så tunn formulering hade inte varit möjlig om de verkligen haft ambitionen att göra Europapolitiken till en integrerad del av det svenska politiska arbetet. Om de hade tänkt sig en offensiv EU-politik som ett slagträ mot socialdemokratin.

Moderaterna tappade väljare till junilistan. Centern spelar sedan tidigare på den EU-skeptiska opinionen. Alla springer efter marginalväljare. Därför handlar borgerlighetens gemensamma texter mest om socialdemokratins brister i den nationella politiken. Därför får vi inte veta vad en borgerlig regering skulle föra för politik i EU, trots att den nationella politiken påverkas starkt av de beslut som fattas i Bryssel.

Möjligen vet de borgerliga partiledarna inte ens själva vilken politik de skulle driva i EU. Ingen av dem har representerat Sverige i sådana sammanhang.

Även socialdemokratin tvekar. Ännu tio år efter den folkomröstning som gjorde Sverige till medlem i EU är partiet djupt splittrat. Ledande socialdemokrater beskriver hur partiorganisationen kollapsar så fort det handlar om EU. Gräsrötterna engagerar sig inte i valkampanjerna, och de anställda funktionärerna räcker ännu inte till för att fylla gatorna. Väljarna stannar på soffan.

Vilka slutsatser kommer socialdemokratin att dra av detta misslyckande? Frågan är helt avgörande för framtiden för landets största parti.

Men få svar har avgetts sedan valförlusten i juni.

”Till dem som bara vill glömma vill jag bara säga: det kommer inte att fungera”, skrev förre EU-politikern Göran Färm på DN-debatt nyligen. Färm pekade på flera viktiga områden där EU-politiken bryter in på den nationella och lokala politiska arenan: alkoholpolitiken, budgetfrågorna, tjänstedirektivet, regionalpolitiken.

Där borde socialdemokratin kunna starta sin EU-debatt. Där borde en ny socialdemokratisk partisekreterare kunna hitta en roll för en haltande partiorganisation.

I sakfrågorna. I kopplingen mellan Europa och Sverige. Alternativet är ett knippe svenska partier som nöjer sig med att sträcka upp fingret i luften och känna vart vinden blåser. Som låtsas att vi kan tänka bort EU.

Då får vi ett politiskt system som, för att använda en term myntad av kommunalrådet Göran Johansson i Göteborg, går med ”röven före in i framtiden”.

Jesper Bengtsson