ÅSIKT

Nya svenskar måste få jobb

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Aftonbladet bild
slöseri Det är ett förfärligt mänskligt och samhälleligt slöseri att inte ta tillvara den resurs som de nya svenskarna innebär. Bilden är arrangerad.

Han har sökt 169 jobb. Han har likadana meriter som sina svenska vänner och talar lika god svenska. Det enda som skiljer är namnet. Han heter Hakim Chebchoub och blir konsekvent nekad tillträde till den svenska arbetsmarknaden.

Dagens Nyheter granskade igår på nyhetsplats diskrimineringen. På DN:s uppdrag har fyra studenter ringt runt till en mängd olika arbetsgivare och sökt jobb. De har arbetat i par, en med utländsk och en med svensk bakgrund. De har uppgivit likvärdiga meriter.

Resultatet är skrämmande. Män med arabiska namn får inte ens möjlighet att skicka in en jobbansökan. Om DN:s undersökning generaliseras innebär det att vart femte jobb på arbetsmarknaden är stängt för unga män från arabvärlden.

Tydlig bild

Det ger en tydlig bild av den strukturella rasism som finns i det svenska samhället. I diskussionerna om att vi måste arbeta mer för välfärdens skull måste frågan om diskrimineringen in. Det är ett förfärligt mänskligt och samhälleligt slöseri att inte ta tillvara den resurs som de nya svenskarna innebär.

I DN:s granskning framkommer en pinsam fördomsfullhet bland arbetsgivarna. I efterhand skylls på stress och missförstånd, men de inspelade samtalen är ett tungt bevis på att det är grumliga skäl till att Hakim Chebchoub behandlas på ett helt annat sätt än exempelvis Linus Larsson.

Förslag finns

För ett år sedan uppmärksammade både näringslivet, i form av en SNS-konferens där företagsledaren Carl Bennet var drivande, och regeringen med Mona Sahlin i spetsen frågan om invandrarna och arbetslivet. Många goda idéer kom fram. Tyvärr har inte mycket hänt sedan dess.

I de pågående budgetförhandlingarna har miljöpartiet krävt att staten bör gå före för att bryta den strukturella rasismen. Förslag finns på antidiskrimineringsklausuler i offentlig upphandling, avidentifierade ansökningar i urvalet innan kandidater kallas till intervju för arbete i statliga myndigheter, att ge diskrimineringsombudsmannen "mer muskler" och bland annat tillåta hårdare granskning av arbetsgivare, samt ge mer pengar till antidiskrimineringsbyråer.

Det är utmärkta förslag som regeringen bör tillmötesgå. Arbetslösheten påstås vara högprioriterad av regeringen. Fyraprocentsgränsen har dock överskridits rejält och bland invandrargrupper ligger arbetslösheten skyhögt över. Det är en tickande bomb.

Genom en aktivare arbetsmarknadspolitik, utbildningssatsningar och satsningar på språkkunskaper kan arbetslösheten brytas. Men så länge fördomar och diskriminerande urvalsprocesser tillåts fortsätta råda på arbetsmarknaden hjälper inget.

Göran Persson bör i sin regeringsförklaring nästa vecka presentera en tydlig politik mot diskrimineringen. HKArbetsgivare väljer efter namn, inte meriter

HK