ÅSIKT

Ett reportage som ger läsaren andnöd

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Medierna svämmar över av bilder av kvinnligheten. Journalisterna skriver spaltkilometer om ”det typiskt kvinnliga”, reder ut kvinnlighetens betydelse och dess för- och nackdelar. Så gör kvinnan karriär. Så klarar kvinnan av både jobb och familjeliv. Antalet ämnen, ofta mycket viktiga, verkar i stort sett outtömliga.

Ibland tar sig debatten rent bisarra uttryck, som när en ledarskribent på Svenska Dagbladet hävdade att kvinnor med små bröst av biologiska orsaker är dåliga på matematik.

Debattprogrammen i radio och tv hakade omedelbart på.

Överallt är det kvinnligheten som problematiseras, inte helt olikt det sätt på vilket man i andra sammanhang problematiserar ”invandraren”.

Manligheten däremot, den talar man sällan om.

Tänk er till exempel att någon fritt vald ledarskribent på någon av landets högerblaskor på fullt allvar skulle hävda att män med stora biceps är sämre på matematik. Skulle någon ta den frågeställningen på allvar? Jag tror

inte det.

Manligheten, underförstått även mäns

innehav av makt och privilegier, tas för given.

Desto intressantare då att läsa Stephan

Mendel Enks nyutkomna bok ”Med uppenbar känsla för stil – ett reportage om manlighet”.

Den tar sin utgångspunkt i en intervju med några medlemmar i Firman, en grupp extremt lojala fotbollsfans som gått samman för att spöa skiten ur motståndarnas mest lojala fans. I det samtalet hittar författaren ledtrådarna till en djupt skakande berättelse.

Firman binds samman av ett knippe moraliska rättesnören: Stå pall. Var lojal mot gruppen. Behärska dig. Offra dig för något större och viktigare än dig själv. Inordna dig i hierarkin. Förakta svaghet. Skilj på ditt offentliga och ditt privata jag.

En sån moral, konstaterar Mendel Enk, skiljer sig inte alls från den moral som präglar de flesta manliga nätverk i samhället.

Författaren ställer en viktig fråga: Vad är manlighet? Frågan skulle lika gärna kunna formuleras så här: Hur ser de ut, de normer som styr världen? Och hur reproduceras de?

När Mendel Enk kommer svaret på spåren drabbas man som läsare nästan av andnöd. Firmans moral utgör själva kärnan i den manliga könsrollen. Hotet om våld som det yttersta maktmedlet hänger som en skugga över alla manliga nätverk och reproduceras genom dem. Från dagis till företagens styrelserum. Den som inte underkastar sig får stryk. Antingen rent fysiskt (som Firmans motståndare) eller på annat sätt, till exempel genom minskade reklamintäkter för idrottare som väljer att täcka kroppen under tävlingarna.

Det betyder inte, som de mest bisarra tolkningarna av den här sortens radikala samhällsanalys vill göra gällande, att alla vi män är våldsbenägna svin. Men det betyder att det finns ett samhällsmönster som kategoriskt underordnar kvinnor. Ett samhällsmönster som inte vore möjligt utan en rätt stereotyp och för alla parter förkvävande manlig könsroll.

När kommer den frågan upp i tv:s debattprogram?

Jesper Bengtsson