ÅSIKT

Ta chansen Ulvskog

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Marita Ulvskog blir ny socialdemokratisk partisekreterare. Ett kontroversiellt val. Ulvskog är känd för sin negativa EU-hållning och en stark tro på traditionella politiska lösningar. Sina politiska erfarenheter har hon inhämtat på regeringskansliet och som journalist, inte i partiorganisationen.

Föga överraskande har den interna partistriden har varit hård. Flera partidistrikt, sidoorganisationerna och fackliga organisationer motsatte sig länge valet av Ulvskog. Som plåster på såren fick de Håkan Juholt, känd försvarspolitiker och tydlig EU-förespråkare, som biträdande partisekreterare.

Som alltid vid såna här tillfällen innebär utnämningen både risker och möjligheter.

Den mest uppenbara risken är att socialdemokratin befäster en redan allt för otydlig EU-linje. Hur ska man annars tolka det faktum att samma parti som gång på gång talat om hur viktigt EU:s politiska samarbete är för att förverkliga de politiska målen, nu väljer en person som i grunden är skeptisk till EU?

Är Ulvskog verkligen rätt person att övertyga partiorganisationen om en Europalinje, fastlagd av partikongresser och majoriteten av grundorganisationerna, som hon inte själv tror på?

Tveksamt, men kanske ändå. Om Ulvskog klarar av att omvandla sin kritiska hållning till att handla om sakfrågorna inom EU. Om hon låter en allt mer förtvinad partiapparat mejsla ut en bättre europeisk miljöpolitik, en politik för ett socialt Europa och startar en debatt om EU:s roll i världen.

Då kommer det fungera. Då kan socialdemokratin bli en konstruktiv kritisk kraft, i Sverige och Europa.

Oberoende av vilket: Med Ulvskog vid rodret på partihögkvaretet får socialdemokratin en partisekreterare känd för sin självständighet och sina ibland kontroversiella offentliga ställningstaganden. Det är bra. Socialdemokratins långa maktinnehav har ökat behovet av en från regeringskansliet mer fristående partiorganisation. En partiorganisation som vågar ta ställning på egen hand, som visar att socialdemokratin inte vuxit fast i maktapparaten. Om Ulvskog ges ett sånt mandat, och använder sig av det, kommer hon bli en framgångsrik partisekreterare.

JB