ÅSIKT

Ett hoppfullt val

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: ULF HÖJER
ÖVERRASKANDE Valet av Marita Ulvskog som ny partisekreterare var överraskande – men väcker förhoppningar om förändrad inställning i bland annat EU-politiken.

Kulturminister Marita Ulvskog har utsetts till partisekreterare för socialdemokraterna. Valet är överraskande. Länge har det ryktats om att Ulvskog är trött på det pressade livet som statsråd. Hon har suttit längst av alla i den nuvarande regeringen med sina tio år som statsråd, varav åtta som kulturminister. Mänskligt sett är det förståeligt om hon vill sluta som minister.

Partisekreterarjobbet lär dock inte bli mindre slitsamt även om hon får två biträdande partisekreterare vid sin sida, Håkan Juholt och Agneta Karlsson.

Ny EU-politik

Överraskande är också att en uttalad motståndare till EU och EMU nu ska leda partiarbetet. Efter det katastrofala EU-parlamentsvalet i våras signalerade partiordförande Göran Persson att det var dags att tona ned EU-entusiasmen. Valet av Marita Ulvskog kan tolkas som en omläggning av EU-politiken. Eller är det bara ett taktiskt drag inför valet 2006?

På fredagens presskonferens betonade både Göran Persson och Marita Ulvskog att partiets EU-linje ligger fast. Ulvskog deklarerade att hon är ”EU-kritiker och EMU-motståndare” men att hon respekterar folkomröstningsresultatet som gjorde Sverige till medlem av unionen.

EU-kritik kan se ut på flera sätt. Det är skillnad på kritik som klagan, där man skyller allt ont på EU, och konstruktiv kritik som går ut på en vilja att förändra. Ulvskog antydde på presskonferensen att hon vill stå för den senare sortens EU-kritik.

Naturlig del av partiarbetet

”Vi måste ge oss in i sakfrågorna. Vi måste gå från att vara predikanter till att bli praktiker, kritisera beslut och driva alternativa förslag”, sa Ulvskog.

Det är hoppfullt. Just så bör en socialdemokratisk EU-hållning vara. Det är hög tid att lämna skyttegravskriget mellan Ja- och Nej-sidan och ge sig in i den europeiska vardagspolitiken. Om Ulvskog med sin radikalitet kan bidra till att Europafrågorna blir en naturlig del av det socialdemokratiska partiarbetet är det utmärkt.

Friare från Rosenbad

Marita Ulvskog kom in i politiken från journalistiken och in i socialdemokratin från vänstersekterismen. Det kan ses som en brist för en partisekreterare som måste kunna partiorganisationen inifrån. Ulvskogs gedigna politiska erfarenhet från riksdag och regering gör henne dock klart meriterad för sitt nya jobb.

Till hennes styrka hör också den starka ideologiska kompassen och integriteten. Med Marita Ulvskog på Sveavägen 68 kanske partiet äntligen kan leva lite friare från Rosenbad?

HK