ÅSIKT

Fokusera på jobben

Budgetsatsningen bara ett litet steg

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I morgon öppnar riksdagen. De traditionella festinslagen kommer att finnas på plats. Gudstjänst i Storkyrkan, Arméns musikkår och grenadjärkompaniet ur Livgardet. Folkdansgillet Kedjan paraderar med landskapsfanor och elever från Adolf Fredriks musikklasser sjunger.

De kungliga åker som vanligt i kortege, statsministern läser sin regeringsförklaring och nationalsången sjungs unisont.

Fest och flärd med andra ord.

Ändå innebär riksdagens öppnande framför allt att vardagen återvänder till det politiska livet. Efter en sommar av spekulationer är det dags att ta upp det politiska hantverket, sakfrågorna. Det gäller inte minst arbetslösheten.

I det förslag till statsbudget som till sist godkändes i fredags är jobben den första punkten.

Det råder högkonjunktur i Sverige – i förra veckan talade teknikföretagen rent av om att kulmen kan vara passerad. Ändå dröjer jobben. Varken tillverkningsindustri, privat eller offentlig service har arbeten att erbjuda de arbetslösa. Utrymmet för den som slagits ut i långtidssjukskrivning eller förtidspension är än mindre.

Därför måste arbetslösheten, 5,4 procent enligt Ams senaste siffror, stå överst på regeringens arbetslista, även om det får somliga ekonomer att tala om en alltför expansiv politik. Jobben måste fram om de socialdemokratiska riksdagsledamöterna ska kunna se sina väljare i ögonen om två år.

Regeringen sätter först och främst sitt hopp till kommunerna. Överenskommelsen från i fredags innebär att anslagen till kommuner och landsting redan i år ökas med 1,5 miljarder kronor. För nästa år innehåller budgeten 6 miljarder kronor.

Det är bra. Anslag till den kommunala sektorn kommer i stort sett oavkortat att gå till personal. Samtidigt skapar de kvalité i några av de viktigaste välfärdssektorerna, som skolan, vården och omsorgen.

Den privata efterfrågan stimuleras genom sänkta skatter. Dagens högkonjunktur har i första hand dragits fram av exportindustrin. Om jobben ska bli fler måste också hemmamarknaden få en skjuts framåt.

Budgeten kommer att skapa arbeten, inte minst i kommuner och i företag som arbetar på den svenska marknaden. Det är bra, men det räcker inte.

Metalls ordförande Göran Johnsson efterlyste i förra veckan ”mer verkstad i näringspolitiken”. Mot bakgrund av de senaste årens återkommande flyttkarusell i svenska industriföretag är det en ödesfråga.

Budgetens 15 miljoner kronor för så kallad såddfinansiering till nystartade företag är kanske ett steg mot en mer aktiv näringspolitik, men ett mycket litet sådant.

IP