ÅSIKT

Perssons nya folkhem

Foto: ANDERS WIKLUND / SCANPIX
Statsministern betonade i går visionen om det gröna folkhemmet. Välfärd och solidaritet ska prägla utvecklingen samtidigt som samhället ställs om för att vara ekologiskt hållbart.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Under sommaren har Aftonbladet efterlyst initiativ från regeringen i de största frågorna halvvägs in i mandatperioden. Det gäller arbetslivet, arbetslösheten och näringspolitiken. Vi har krävt en offensiv för jämställdhet, integration och i Europapolitiken, en tydligare miljöprofil och ett nytänkande för att klara de stora välfärdsfrågorna.

Sverige måste, i en tid av terror och osäkerhet, spela rollen som företrädare för global rättvisa och mänskliga rättigheter.

Inget nytt om kärnkraften

Hur mycket av detta fanns med i den regeringsdeklaration som Göran Persson igår läste upp?

Inte så lite visade det sig.

Persson betonade visionen om det gröna folkhemmet. Välfärd och solidaritet ska prägla utvecklingen samtidigt som samhället ställs om för att vara ekologiskt hållbart. Persson pekade ut förnyelse av transportsystemen och Vattenfalls ansvar för en hållbar energipolitik.

Däremot sa han inte ett ord om kärnkraften.

Statens beställningar ska bli en drivkraft i miljöarbetet. Bland annat ska en fjärdedel av de bilar staten köper vara miljövänliga. En miljard kronor av biståndet ska satsas på miljöarbete. Kritiken mot regeringens passivitet har tagit skruv.

Detsamma kan sägas om de näringspolitiska ansatserna. För två år sedan la företagsledaren Carl Bennet och Metalls ordförande Göran Johnsson fram sin rapport om behoven i svensk näringspolitik.

Bennet och Johnsson ville se en satsning på svenska framgångsområden, som basindustri, medicin och kommunikation. Det finns nu i regeringsförklaringen. De ville också se insatser för forskning och innovationer. Båda sakerna ska genomföras.

Däremot måste Göran Persson vara den ende som beskriver vårens tillväxtsamtal som en odelad framgång.

Den översyn av socialförsäkringssystemet som Persson talat om sedan i november förra året ska genomföras.

Inrikespolitiskt är 2004 års regeringsförklaring ett steg framåt, trots att det saknas ett samlat grepp om viktiga frågor, till exempel integrationen. Traditionella socialdemokratiska frågor får stor plats, och dokumentet utstrålar energi.

När det gäller Sveriges roll i EU och i världen saknas den energin. Inte ens löftet att uppfylla enprocentsmålet i biståndet ändrar bilden. Formuleringen av den svenska linjen i Mellanösternkonflikten andas stöd för Israels högerregering.

Blir en naturlig del

Europapolitiken reducerades till några få stycken. Den nya konstitutionen ska remissbehandlas, Sverige håller fast vid det mellanstatliga samarbetet och utvidgningen ska fortsätta. Ungefär så kan statsministerns bild av Sveriges roll i unionen sammanfattas. Det räcker inte.

Att ansvaret för att samordna unionsfrågorna flyttas från utrikesdepartementet till statsrådsberedningen kan innebära att de blir en mer naturlig del av den nationella politiken. Det vore i så fall bra, i synnerhet om uppgiften också läggs på en minister som kan ta det politiska ansvaret.

IP