ÅSIKT

En budget som behöver jobben

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
Bosse Ringholm på den traditionella budgetpromenaden i går morse.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den svenska ekonomin har förutsättningar att utvecklas mycket starkt. Under ytan av politisk retorik, oppositionens nattsvarta och samverkanpartiernas glittrande bilder, var det den gemensamma utgångspunkten för gårdagens budgetdebatt i riksdagen.

Tillväxtsiffror på historiskt höga nivåer, inflationen och lönebildning under kontroll och en konjunktur på väg uppåt. Ett gyllene tillfälle för politiska prioriteringar?

Inte nödvändigtvis.

Skapar inga jobb

På en punkt har den ekonomiska utvecklingen ännu inte tagit fart. Det handlar om sysselsättningen. Dagens exportledda konjunkturuppgång skapar nästan inga jobb.

Enligt läroboken ska finanspolitiken motverka svängningarna i ekonomin. När ekonomin växer ska finansministern bromsa, när tillväxten avtar ska han gasa.

Kärnan i den borgerliga kritiken av årets budget handlade just om ekonomiskt lättsinne. Skattesänkningar och reformer kostar pengar. Trots ekonomiskt goda tider ska staten låna drygt 60 miljarder kronor i år. Nästa år slutar lånebehovet på knappt 40 miljarder kronor. Överskotten i pensionssystemet får stå för balansen i de offentliga finanserna.

Några budgetmarginaler finns i praktiken inte.

”Överhettningsbudget” utbrast moderaternas Mikael Odenberg upprört.

De borgerliga politikerna är inte ensamma i sin oro. Sacos ordförande Anna Ekström varnade i går för att möjligheterna att betala på statsskulden plottrats bort av politiska utspel, och Konjunkturinstitutet har varnat för nya ränteutgifter.

Inget hokus pokus

Omsorg om den offentliga ekonomin är ett traditionellt socialdemokratiskt adelsmärke. Ordning och reda, kort sagt. Inga dynamiska effekter eller annat hokus pokus.

Just därför biter kritiken, även om det ännu inte finns ett borgerligt alternativ att jämföra med. Partiernas budgetmotioner kommer den 5 oktober och moderaterna har lovat stora skattesänkningar. Något samlat budgetförslag från ”alliansen för Sverige” är inte att vänta.

Nya pengar och förenklingar

Ringholm svarar att det handlar om sysselsättningen. Dagens exportledda tillväxt har inte bidragit till fler jobb. Det förutsätter att tjänstesektorn, både offentlig och privat, kan växa liksom att den svenska marknaden får fart.

Nya pengar till kommunerna, skattesänkningar för att få i gång hemmamarknaden och förenklingar för småföretagen ska tillsammans med nya resurser för arbetsmarknadspolitiken få fart på sysselsättningen. Fler jobb betyder större skatteinkomster, men också sjunkande utgifter för arbetslöshetsersättning.

Om dagens tillväxtsiffror kan växlas in i fler arbeten och minskande ohälsotal kan regeringen och samarbetspartierna ta kritiken för ekonomiskt lättsinne med ro. Skulle däremot tillväxten fortsätta utan att det skapas fler jobb är det inte bara Ringholm som befinner sig i svårigheter. Det gör hela det svenska samhället.

IP