ÅSIKT

Tandlöst hot om sanktioner

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Efter hårda påtryckningar från FN-chefen Kofi Annan beslutade FN:s säkerhetsråd i helgen om en ny resolution om Sudan.

Resolutionen ger Afrikanska unionen rätt att skicka fler observatörer till Darfur och hotar regeringen i Sudan med sanktioner om de inte avväpnar Janjaweed-milisen. Dessutom ska Kofi Annan sätta samman en internationell kommission för att utreda brott mot de mänskliga rättigheterna i regionen.

Förslagen är på många sätt utmärkta. FN måste bli skarpare i sin kritik av regeringen i Sudan.

Över 50 000 människor har mördats och över en miljon har drivits på flykt av den regeringsstödda milisen sedan striderna blossade upp på nytt förra året. Många av de flyktingar som intervjuats av FN uppger att de sett regeringssoldater i militära aktioner tillsammans med de beridna milismännen i Janjaweed.

Sedan några veckor tillbaka pågår fredssamtal mellan regeringen i Khartoum och gerillan i Darfur, men i torsdags i förra veckan bröt förhandlingarna samman. Sudans makthavare uppger att det rör sig om små problem och att förhandlingarna ska återupptas den 10 oktober. Få tror på dem.

Mot den bakgrunden var FN tvingat att göra något. Ett passivt säkerhetsråd hade ännu en gång undergrävt förtroendet för organisationens möjligheter att handskas med internationella kriser.

Desto mer beklagligt att resolutionen blev en halvmesyr.

Redan den 30 juli fick regeringen i Sudan ett ultimatum. Inom 30 dagar skulle Janjaweed-milisen vara avväpnad, annars hotade FN med skarpa åtgärder. Redan då talade man om sanktioner, till exempel mot den för Sudan så viktiga oljeexporten.

Den nya resolutionen nöjer sig i princip med att upprepa samma ultimatum. Knappast trovärdigt.

Dessutom har Kina klargjort att man tänker lägga in sitt veto mot alla konkreta förslag på sanktioner. FN:s hot framstår som alldeles tandlöst. Kina, med världens högsta tillväxt och ett lika snabbt växande behov av olja, har investerat miljarder i Sudans oljeindustri. Länge motsatte man sig till och med den löst hållna text som säkerhetsrådet klubbade igenom i helgen.

Resolutionens andra delar är mer hoppfulla, inte minst stödet till Afrikanska unionen, AU, vars parlament just öppnat sin andra sejour i Sydafrika.

För första gången i en afrikansk kris tycks kontinentens stater redo att gå samman för att gemensamt lösa problemet. De har redan skickat observatörer till Darfur och står redo att skicka ytterligare omkring 4 000 man. Men AU behöver ekonomiskt och politiskt stöd.

Helgens beslut i FN pekar mot en ny och delvis ännu outvecklad säkerhetspolitisk princip. FN:s konstruktion, med vetorätt för de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, blockerar ofta snabba och resoluta FN-insatser. Det som händer nu är att FN uppdrar åt en regional organisation, Afrikanska unionen, att gripa in och stoppa övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. FN fyller därmed sin funktion som en sorts internationell polis, fast genom ombud.

Om några veckor vet vi om den strategin fungerar.

Jesper Bengtsson

ARTIKELN HANDLAR OM