Aftonbladet
Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Ledare

Det hänger på Hedborg

Vi måste prioritera för att klara välfärden

Anna Hedborg har fått uppdraget att inleda den stora översynen av de svenska socialförsäkringarna.   Anna Hedborg har fått uppdraget att inleda den stora översynen av de svenska socialförsäkringarna. Foto: lars rosengren

   Som väntat fick Anna Hedborg uppdraget att inleda den stora översynen av socialförsäkringarna som Göran Persson utlovat. Fram till den 1 november 2006 ska hon ta fram ett underlag, efter det tar en parlamentarisk utredning vid.

En lång tid för att förbereda ett politiskt beslut i dagens uppskruvade tempo.

De grundläggande principerna ligger fast. Framtidens socialförsäkringar ska liksom idag vara generella och obligatoriska, de får inte bygga på hälsoprövning och de ska även i framtiden ge ett skydd mot inkomstbortfall.

Med andra ord, ungefär det uppdrag dagens system har.

Angeläget uppdrag

Ändå är det ett enormt, och mycket angeläget, uppdrag Hedborg nu tar på sig. Socialförsäkringarna är nämligen hotade, trots att systemet både är kostnadseffektivt och viktigt för samhällsutvecklingen.

Framför allt handlar det om finansieringen. Välfärden kommer även i fortsättningen att ta en allt större del av samhällets resurser. Den demografiska utvecklingen är en av orsakerna, men inte den enda. I samma takt som produktionen av varor blir allt mer effektiv framstår också tjänster som allt dyrare.

Måste prioritera

Dessutom väljer vi i allt större utsträckning konsumtion av tjänster, och fritid, framför konsumtion av varor.

Ingen av dessa faktorer försvinner genom en privatisering. Däremot innebär vårt solidariska system att vi tillsammans måste klara av att prioritera för att klara välfärden.

Ett socialförsäkringssystem som inte bara har en stabil finansiering, utan också bidrar till att upprätthålla arbetslinjen, är en förutsättning för att ekvationen ska gå ihop. Inte minst ohälsotalen skvallrar om att dagens system inte kan möta den utmaningen.

Just därför är det märkligt att regeringen valt att lyfta bort arbetslöshetsförsäkringen och föräldraförsäkringen ur uppdraget. Socialförsäkringssystemet fungerar som en helhet. Det borde också utredningen göra.

Hotad trovärdighet

Legitimiteten för till exempel sjukförsäkringen hotas också därför att den ger allt färre en garanti mot inkomstbortfall. Flera grupper på arbetsmarknaden tecknar nu försäkringar för att kompensera den bristen.

Sedan tidigare gäller det flera akademikerförbund och industritjänstemännen i SIF. I veckan tog också kommunaltjänstemännens organisation SKTF, på sitt förbundsmöte, beslut om att undersöka möjligheten att teckna en försäkring. Om allt fler tvingas komplettera den gemensamma försäkringen med en privat försäkring hotas naturligtvis systemets trovärdighet. Den gränsen är farligt nära.

Socialförsäkringarna är en av välfärdssamhällets grundstenar. Just därför måste de också utvecklas. Det är det som gör Hedborgs utredning till en av de viktigaste på länge.

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet