Aftonbladet
Dagens namn: Evert, Eilert
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Ledare

Det räcker inte med hårda tag

 

   I går utsågs chefen för Rikskriminalpolisen, Lars Nylén, till ny generaldirektör för Kriminalvårdsstyrelsen

Det var nödvändigt att snabbt hitta ett namn. Lena Häll Eriksson hoppade av sitt uppdrag i fredags, mitt under jakten på två rymlingar, under tryck från en borgerlig opposition som verkat mer angelägen att ta politiska poäng på den senaste rymningen än av att lösa problemen i kriminalvården. All tvekan, all onödig tidsåtgång, skulle i det läget bara ha bidragit till ytterligare osäkerhet.

Skäl att vara orolig

Lars Nylén har en gedigen poliserfarenhet. Ingen kan ifrågasätta hans kompetens när det gäller säkerhetsfrågorna, kriminalvårdens ena huvuduppgift.

Möjligen kommer han även att kunna ge den andra huvuduppgiften – vårdfrågorna och möjligheten att återanpassa de kriminella till ett normalt liv i samhället – nödvändig uppmärksamhet. Hans kommentarer efter gårdagens utnämning antydde att han vill anlägga ett brett perspektiv på kriminalvårdens problem.

Ändå finns det skäl att vara orolig. Den upphettade kriminalpolitiska debatten är just nu så hundraprocentigt fokuserad på hårda tag och säkerhet att andra perspektiv kommer få mycket svårt att tränga igenom.

Tyvärr har inte justitieministern gjort mycket för att ändra den saken.

När Lena Häll Eriksson tillsattes som chef var en av hennes uppgifter att prioritera rehabiliteringen. Utan att i övrigt recensera hennes arbetsinsats kan man konstatera att den inte har underlättats av att kriminalvården varit kraftigt underdimensionerad, samtidigt som kriminalpolitiken blivit hårdare. Enligt de fackliga organisationerna fattas det i dag omkring 2 000 platser på landets fängelser. Bristerna har ackumulerats under minst tre justitieministrar, inklusive moderaten Gun Hellsvik.

Allt ljus på säkerheten

Vid sin avgång i fredags sa Eriksson att det behövs en ”annan profil” när säkerhetsfrågorna kommer allt mer i fokus. ”Det respekterar jag”, svarade justitieministern. ”Det är nu oerhört viktigt att väldigt snabbt hitta en ny generaldirektör. Det är mitt ansvar att se till att det blir rätt person för de förändrade förhållandena.”

Alltså: allt ljus på säkerheten.

Flyter med strömmen

Bodström gjorde inget för att korrigera bilden av en socialdemokratisk kriminalpolitik som just nu hjälplöst flyter med strömmen.

I gårdagens ”Agenda” i SVT beskrev han uppdraget på ett mer nyanserat sätt. Säkerheten är viktig för att rehabiliteringen ska fungera. En bättre utgångspunkt.

Den senaste tidens rymningar från landets fängelser är en katastrof. Oklarheterna kring säkerhetsarrangemangen måste självklart redas ut.

En sak går dock att redan nu säga med absolut visshet: kortsiktiga politiska poäng, från regeringen eller oppositionen, kommer inte att ge landet en bättre kriminalvård.

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet