ÅSIKT

Viktig spelare i dragkampen

LEDARE

29 september 2004

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Nyliberal politik eller en balanserad färd i mittfåran?

Frågan ställs inte rakt ut, men är helt avgörande i de förhör Europaparlamentet håller med den nya EU-kommissionen.

Förhören inleddes i måndags och pågår till slutet av nästa vecka.

Redan nu står det klart att den nya kommissionen blir mer högervriden än den tidigare. Kommissionens ordförande, portugisen Barroso, ledde tidigare ett utpräglat marknadsliberalt parti. Flera andra viktiga poster går till nyliberaler. Irländaren Charlie McCreevy får konkurrensfrågorna och nederländskan Neelie Kroes den inre marknaden. I gårdagens förhör hyllade Kroes de senaste årens avregleringar. Hon talade om "den nödvändiga avregleringsprocessen".

Klart är också att Lissabonprocessen blir EU-kommissionens viktigaste uppgift under de kommande åren. Processen antogs på våren 2000. Målet var att EU inom tio år skulle vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Strategin innefattade avregleringar av exempelvis telemarknaden och

posten, men även mål för jämställdheten, satsningar på utbildning och en ambitiös miljöpolitik.

Står klart till vänster

Till våren är det halvtid för Lissabonprocessen och facit är dystert. Den öppna arbetslösheten ligger kvar på nära 10 procent. Klassklyftorna ökar. Flera medlemsländer har avreglerat sina ekonomier. Inom utbildning, jämställdhet och miljö har ambitionerna varit lägre.

Därför är det intressant att Margot Wallström i de svar som presenterats före utfrågningarna intar en så tydlig vänsterståndpunkt. Wallström, som förhörs på torsdag, pekar på sambandet mellan ekonomisk tillväxt och social rättvisa. Hon lyfter fram miljöteknik och miljöarbete som en väg att öka tillväxten, inte hämma den. Hon slår fast utbildningens och kompetensutvecklingens betydelse för samhällsutvecklingen.

Tjecken Vladimir Spidla (sysselsättning och sociala frågor) gjorde något liknande inför parlamentet i måndags. Han betonade EU:s sysselsättningsstrategi, som bland annat slår fast att 90 procent av alla barn över tre år ska ha rätt till barnomsorg från 2010. "Den som tror att Europa genom att överge den europeiska sociala modellen blir mästare i konkurrenskraft gör ett stort misstag", sa han.

Hennes röst väger tungt

I sin nya roll som kommissionär med ansvar för kommunikation kommer Margot Wallström inte att ha något omedelbart inflytande över Lissabonprocessen. Som första vice ordförande i kommissionen väger hennes röst ändå tungt. Och i sitt arbete med att samordna kommissionens arbete med EU-parlamentet, rådet och de nationella parlamenten får hon stor makt över hur processen ska tolkas och genomföras.

Att döma av parlamentets utfrågningar blir hon och Spidla viktiga spelare i den nya kommissionens dragkamp. Mellan dem som betonar marknadsliberalism och dem som också talar om sysselsättning, social trygghet och välfärd.

JB

ARTIKELN HANDLAR OM