ÅSIKT

Dags att sossarna lär sig nytänkande

Foto: MAGNUS WENNMAN
Det krävs nytänkande för att komma åt arbetslösheten. Sverige måste utarbeta en strategi för att skapa nya jobb.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Regeringens arbete fokuseras nu på att bekämpa arbetslösheten. Det präglar helt budgetförhandlingarna, säger såväl stats- som finansministern.

Av vad som hittills framkommit ser det tyvärr knappast ut som den allt annat överordnade uppgiften. 1,4 miljarder i ett paket till Ams är inte så mycket att skryta med i en budget som handlar om runt 800 miljarder. Det behövs också en socialdemokratisk näringspolitik där en del av ambitionerna från tillväxtkongressen får bli konkreta lagförslag och regeländringar.

Fler jobb målet

Vad Sverige behöver är fler jobb inte bara i den offentliga sektorn utan kanske än mer i det privata näringslivet. Det övergripande målet är inte ökad produktivitet, högre tillväxt och växande vinster i näringslivet utan den stora och svåra politiska uppgiften i dag är att få fler jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Där kan kanske Göran Persson lära en del av sina danska bröder som utformat en ny jobbpolitik.

I valrörelsen gick de danska socialdemokraterna till storms mot den borgerliga regeringens meningslösa ”aktiveringscirkus” som skickar arbetslösa in i opreciserad jobbträning utan mål .

”Det är bara till för att frisera arbetslöshetssiffrorna och leder inte till några nya jobb eller anställningar”, dundrar de danska socialdemokraterna.

Åtgärder ska ge skattelättnader

De presenterar i stället en ny arbetsmarknadspolitik ”made in Denmark” med ett batteri av åtgärder där bland annat sänkt skatt på arbete ingår. Där är också yrkesinriktad utbildning i stor skala en grundbult.

Partiet vill ha trepartsförhandlingar, samhälle, näringsliv och fack, och sluta samhällskontrakt med företag som skapar praktikplatser och anställer människor med funktions- och arbetsmarknadshinder. Företagen ska upprätta ”sociala bokslut” över sina insatser och får sedan skattelättnader i proportion till sina insatser.

Den framgångsrika ”servicejobbordningen”, där alla långtidsarbetslösa får 100000 kronor i lönebidrag om de får jobb på ordinarie villkor, ska återinföras. Liksom ”hjemmeserviceordningen”, skattesubventionerade hushållsnära tjänster. Systemet var i allt väsentligt självfinansierande, skriver de danska socialdemokraterna.

Måste tänka om

Också Sverige behöver en ny strategi för riktiga jobb och anställningar. Inte mer av aktivitetscirkus. Det behövs en sysselsättningsbuffert i statsbudgeten för extraordinära insatser i lågkonjunkturer, en ny företagspolitik och det behövs ännu mer av samhällsinvesteringar i kommunikationer, bostadsbyggande och miljöteknik, bland annat.

Vi lever i en ny tid med en globaliserad ekonomi där dagens verktyg inte längre räcker. Socialdemokratin får inte fastna i gamla låsningar utan måste tänka nytt och tänka fritt.

LA