ÅSIKT

Påvens politiska roll betydande

Foto: AP
Påven med Raisa och Michail Gorbatjov 1991. Den sistnämnde lär ha sagt att Sovjetunionens sammanbrott knappast skulle ha varit möjligt utan Johannes Paulus II.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Påven Johannes Paulus II är död. Efter veckor av rapporter om påvens dåliga hälsa kom dödsbeskedet inte som någon överraskning. För miljontals människor världen över är det ändå ett chockerande besked. Påven sörjs av 1,1 miljarder medlemmar i katolska kyrkan.

Karel Wojtyla var den polske ärkebiskopen som 1978 blev påve Johannes Paulus II. Han betraktas som en av de stora påvarna. Han var en karismatisk religiös ledare och folktalare. Hans politiska roll har varit betydande.

Bekämpade abort

Påven Johannes Paulus II tog aktivt ställning för proteströrelsen Solidaritet i sitt hemland Polen. Hans kritik mot ledarna i Kreml var otvetydig. Michail Gorbatjov lär ha sagt att omvälvningarna i Östeuropa och Sovjetunionens sammanbrott knappast hade varit möjliga utan påven Johannes Paulus II.

Påven kunde betraktas som på en gång radikal och reaktionär. Han kritiserade globaliseringens rovdrift på människor och natur samtidigt som han bekämpade abort och kvinnors rättigheter. Dubbelheten var ett utslag av en grundläggande värdekonservativ livsåskådning.

Radikaliserades

Katolska kyrkan radikaliserades påtagligt under 1960-talet. Andra Vatikankonciliet 1962-65 blev en milstolpe i denna process. Då öppnades kyrkan upp gentemot andra kyrkor och religioner. Då blev det radikala samhällsengagemanget och den kyrkliga förnyelsen tillåten. Den så kallade befrielseteologin föddes och fick stort genomslag i Latinamerika och i södra Afrika.

Makten har centraliserats

Kritiska katoliker anser att påven Johannes Paulus II använde sina 26 år vid Heliga stolen till att genomföra en kontrareformation som en sorts motvikt till Andra Vatikankonciliet. Radikala teologer har sparkats och fått sina skrifter censurerade. Makten har centraliserats till Rom. Konservativa biskopar har utnämnts.

Påvens fördömande av äktenskap för homosexuella är problematiskt, inte minst för katoliker i Norden och Europa. Förhoppningsvis kan den Heliga stolens hållning i familje-etiska frågor bli något mindre låst framöver med en ny påve.

Värnade människan

I en tid av marknadsfundamentalism och turbokapitalism blev den värdekonservativa Johannes Paulus II en angelägen alternativ röst i samhällsdebatten – en röst som värnade människovärdet framför penningen. Påvens tydliga kritik mot USA:s krig mot Irak hör också till de betydelsefulla politiska utspelen.

Med sina hundratals miljoner medlemmar och 400000 präster finns katolska kyrkan i så gott som hela världen. Kombinationen av folklighet och internationellt politiskt inflytande gör kyrkan till en maktfaktor.

Påvens död och valet av hans efterträdare är därför inte bara en religiös angelägenhet utan i högsta grad en politisk.

HK