ÅSIKT

Skådespelet om budgeten

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Även om vänsterpartiet ännu inte godkänt uppgörelsen börjar konturerna av årets vårbudget nu bli klara. Frågor om minkfarmer och energiforskning har behandlats parallellt med arbetslöshet och kommunernas ekonomi.

Drama på hög nivå

Vi har vant oss vid budgetförhandlingarnas dramaturgi. Hårda motsättningar, utspel till medierna och till sist – gärna i skydd av nattens mörker – lättade förhandlare som förklarar att de nått en rimlig överenskommelse.

Det är ett skådespel som betonar motsättningarna i samarbetet. Framför allt de två samarbetspartierna måste visa att de inte fungerar som transportkompani för regeringen.

Offentliga förhandlingsbud och öppna krav fungerar både som påtryckningar i förhandlingarna och som ett slags rapportsystem till de egna väljarna. Det gäller att visa att man inte lagt sig för lätt.

Enad politisk plattform

Samtidigt bygger den borgerliga oppositionen upp bilden av enighet. I den anda som gällt sedan i höstas jobbar arbetsgrupper på med sakfrågorna medan partiledarna betygar sin respekt för varandra. Alliansen ska, till skillnad från den socialdemokratiska regeringen och dess stödpartier, visa upp en enad politisk plattform.

Den bild som skapas är till stor del en illusion. Oppositionssamarbetet väjer medvetet för konflikter på områden som är avgörande för de enskilda partierna. Dessutom når knappast konflikter på den detaljnivå som dominerat den senaste veckans förhandlingar över oppositionens horisont.

Att ge kvinnojourerna ekonomiska möjligheter att bedriva sin verksamhet är en mycket stor politisk fråga. Ytterst handlar det om trovärdigheten löftet att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Däremot är de 130 miljoner som nu anslås inte en stor budgetfråga. Precis som de 100 miljoner som nu går till regional tågtrafik är det småpengar i statsbudgeten.

Tävling i enighet

Kanske är det också så dagens samarbetsformer avslöjar sin svaghet. I förhandlingarna blir politiskt viktiga frågor i den ekonomiska marginalen lätt huvudsak.

De avgörande frågorna om arbetslöshet, tillväxt och näringspolitik faller däremot mellan stolarna.

Det, snarare än behovet av att tävla i enighet med den borgerliga alliansen, talar för nya och tätare samarbetsformer mellan regeringen och stödpartierna.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM