ÅSIKT

Arbetslösheten fixas inte så lätt

Foto: MAGNUS WENNMAN
Någonting måste göras för att åtgärda arbetslösheten. 3 000 platser inom arbetsmarknadsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning är bra, men inte tillräckligt.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den svenska tillväxten är högre än inom euroområdet. Jämfört med andra europeiska länder är den offentliga ekonomin stark. Vi befinner oss dessutom mitt i en högkonjunktur.

Ändå har arbetsmarknaden inte kommit i gång. För svenska förhållanden är arbetslösheten förfärande stor.

Länge hävdade regeringen att konjunkturen skulle fixa jobben. Så inte längre. Gårdagens budgetuppgörelse med vänsterpartiet och miljöpartiet präglas av insikten att något måste göras. Att det krävs politik för att tillväxt ska ge sysselsättning.

Nya dörrar öppnas

I budgeten satsas en miljard på ett anställningsstöd för långtidsarbetslösa. Skatterabatten ska enligt planerna skapa 20Ì´0;000 nya arbeten. Lönetaket för anställning av arbetshandikappade höjs äntligen, för första gången på tio år.

Därmed hamnar stödet på en nivå där det kan innebära att dörren till arbetsmarknaden öppnas för fler arbetshandikappade.

Arbetsmarknaden obalanserad

Samarbetspartierna satsar också på arbetsmarknadsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning. Sammanlagt 3Ì´0;000 platser. Det är bra, men för lite.

En rad undersökningar har visat att arbetsmarknaden är på väg att bli kraftigt obalanserad. Vissa sektorer skriker efter arbetskraft samtidigt som stora grupper inte får jobb därför att deras utbildning inte räcker till.

Satsa på komvux

Varför inte en rejäl satsning på ett ”Kunskapslyftet 2”? Komvux har skurit ned med 100Ì´0;000 platser på fyra år. Det finns med andra ord kapacitet för att göra en storsatsning.

En annan brist, som delvis hänger samman med behovet av ett kunskapslyft, är frånvaron av genomtänkta förslag för att öka integrationen, liksom trovärdiga satsningar på små företag.

Vårbudgeten drar åt rätt håll. Vi väntar dock fortfarande på det stora sysselsättningspaketet.

JB