Aftonbladet
Dagens namn: Ursula, Yrsa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Ledare

Spekulation höjer priset

   Det är sällan som affärstidningar och kritiker av hyperkapitalismen är överens. Bensinen är ett undantag.

Höga priser har fått spekulativa fonder att satsa på olja, konstaterade Financial Times 6 april. De är särskilt intresserade av bensin och har en framträdande roll på den viktiga råvarubörsen Nymex i New York.


Investerarna har flyttat från aktier till energi-

marknader, särskilt olja, för att göra högre vinster.

Den indiske forskaren och globaliseringskritikern Kavajlit Singh ger en liknande bild. Investerarna har flyttat från aktier till energimarknader, särskilt olja, för att göra högre vinster. Singh redovisar detta i detalj i artikeln ”Speculating on Black Gold” (www.zmag.org). Hans slutsats: ”Den nuvarande uppgången i oljepriserna handlar mer om våldsam spekulation i framtida oljeleveranser, än om utbud och efterfrågan.”

Snabba svängningar

Hyperkapitalismens effekter på råvarumarknaderna är ett underskattat problem. Det handlar inte bara om chockhöjningar av bensinpriset. Kostnaden för kol och stål har skjutit i höjden. De snabba svängningarna gör det svårt att planera investeringar och produktion. U-länderna drabbas särskilt hårt.

Olja – en bristvara

Prisökningarna beror naturligtvis på mer än snabba vinster på råvarubörserna. Tillväxten i Asien driver efterfrågan. Olja börjar på allvar bli en bristvara, det visar inte minst striden om politiskt inflytande i Mellanöstern och Centralasien. Länder har avvecklat sina tidigare oljelager, små störningar i produktionen får stora effekter. Men elementet av spekulation gör det svårare att hantera situationen.

Den svenska debatten är torftig som bara skildrar bensinpriset som en skattefråga. På sikt kommer vi att få vänja oss vid höga nivåer, eftersom oljan är en ändlig resurs.

Vad det handlar om är att göra omställningen så smidig som möjlig och att se till att kostnaderna fördelas rättvist.

Äntligen tar EU och USA energihushållning på allvar. Synd bara att det kommer så sent. Det är tidigare misstag som gör att höjningarna nu blir så kännbara.

Låga bensinskatter i USA har gett utrymme för privatbilismen att växa obehindrat. Europa har låtit allt fler lastbilar frakta varorna på den växande inre marknaden och försummat järnvägen. I Sverige har tjänstebilsbeskattningen gynnat Volvo och Saab. Vi har en av de mest bränsleslukande bilparkerna i Europa.

Dela bördan

Nu behövs ordentliga tag för bensinsnålare bilar, för energihushållning i byggnader, för alternativa bränslen. Internationella insatser mot spekulationen. Och en tydligare fördelningspolitik som ser till att bördan delas rättvist.

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet