ÅSIKT

Kommunal får politiskt stöd

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: LARS ROSENGREN
Undersköterskor i lönestrejk på sjukhuset i Linköping. Till höger Gunilla Axelsson, fackordförande. (Bilden togs 2003.)

I dag räknar parterna i förhandlingarna om de kommunalanställdas löner med att få ett bud från medlarna. Därmed skulle förhandlingarna, som legat nere sedan månadsskiftet, åter kunna komma i gång.

Kommunal kräver att årets avtal ska innebära ett tydligt steg på vägen mot rimliga löner för kommunernas lågavlönade kvinnor. Just därför har Kommunal lyft fram kravet om att höja lägstalönerna till 15?000 kronor i månaden.

Vill undvika höjning

Arbetsgivarna betonar tvärtom att den privata sektorn måste vara löneledande. Arbetsgivarorganisationen menar också att de kommunalanställdas löner i själva verket är högre än statistiken visar och tycks till varje pris vilja undvika höjda lägstalöner eftersom de anses pressa upp hela lönenivån.

Medlarnas arbete kommer inte att bli enkelt.

Samtidigt har lönerna för de 400 000 kommunalanställda vuxit till en av de stora politiska frågorna. I förhandlingarna om vårbudgeten drev vänsterpartiet kravet på extra pengar till kommunerna med argumentet att de skulle öppna för höjda löner. Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog har uppmanat socialdemokratiska kommunalpolitiker att ta ett större ansvar i löneförhandlingarna. I praktiken en uppmaning till löneökningar.

Kommuner föregått beslut

De senaste dagarna har också ett antal kommuner genom lokala initia-tiv gått före de centrala förhandlingarna. I Kumla, Ockelbo och Karlstad har politikerna redan bestämt sig. Oavsett vad förhandlingarna ger för resultat ska lägstalönen höjas till 15?000 kronor och de som vill ska få arbeta heltid.

I det debattklimatet kommer det att bli mycket svårt för arbetsgivarnas förhandlare att säga nej till ett medlarbud, även om det skulle innehålla en höjning av lägstalönen.

Har ett brett stöd

Ändå är det inte säkert att det politiska intresset för avtalsrörelsen odelat ligger i fackets intresse.

I en intervju i Svenska Dagbladet varnade i går Sacos ordförande Anna Ekström för effekterna av den sena politiska inblandningen i avtalsrörelsen. Risken för att parterna åter försöker vänta ut varandra är uppenbar, menar hon. I så fall skulle mycket av den stabilitet som i dag präglar lönebildningen kunna gå förlorad.

För Kommunals del kan inte minst talet om extra anslag skapa ett långsiktigt problem. Vad händer den dag det inte finns nya statliga pengar att fördela?

Ändå visar de senaste veckornas debatt framför allt att Kommunals krav på en löneökning som minskar löneklyftorna både mellan kvinnor och män och mellan privatanställda och offentliganställda har ett brett stöd.

I en politiskt styrd verksamhet som kommunerna är det en faktor som är svår att bortse ifrån.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM