ÅSIKT

Dags att säga ja!

Homosexuella par måste självklart få ingå äktenskap

Foto: AP
Det är dags att slopa lagen om registrerat partnerskap och låta alla, oavsett sexualitet, ingå äktenskap.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Svenska kyrkans teologer tycker att homosexuellas partnerskap ska välsignas i kyrkan. ”Det ligger helt i linje med den kristna etiken”, säger Carl Reinhold Bråkenhielm, ordförande i den teologiska kommittén.

”Att fördöma homosexuella, eller skuldbelägga dem, är uteslutet ur kristen synvinkel”, konstaterar kommittén som hänvisar till det kristna kärleksbudskapet.

Grunden är lagd

Förslaget, som är ett radikalt brott mot kyrkans tidigare inskränkthet, ska behandlas på höstens kyrkomöte. Förhoppningsvis kan då kyrkans människorättsaktivister, som länge kämpat mot det förnedrande faktum att homosexuellas partnerskap måste välsignas på kyrktrappan, vinna en viktig seger. Ärkebiskop K G Hammar har med sitt stöd för homosexuella lagt grunden för ett sådant beslut.

Inte bara kyrkan utan också samhället kämpar med sin diskriminerande syn på samkönade äktenskap.

Lagen om registrerat partnerskap, som särskiljer homosexuellas giftermål, är hopplöst föråldrad. Frågan om en könsneutral äktenskapslag seglar upp som en av våra viktigaste människorättsdebatter. Är homosexuell kärlek och lust lika mycket värd som heterosexuell?

Ska utredas

Är samhället berett att ge alla människor, oavsett sexualitet, lika rättigheter?

Regeringen säger varken bu eller bä. Den ska under våren utse en utredare som ska ”göra en grundlig analys av frågan (könsneutrala äktenskap, vår anmärkning) och redovisa samtliga skäl som talar för och emot detta”.

Några skäl som talar mot en könsneutral äktenskapslag finns naturligtvis inte, om man inte är särdeles inskränkt och diskriminerande i synen på sina medmänniskors kärlek.

Alla ska få ingå äktenskap

Det är hög tid att slopa lagen om registrerat partnerskap och att låta alla, oavsett sexualitet, ingå äktenskap. ­Antingen låter man kyrkorna behålla vigselrätten men gör undantag för de religiösa som vägrar att viga samkönade par: kyrkor som inte accepterar samhällets syn på äktenskapet ska inte heller få viga. Eller så gör man äktenskapet till en helt civilrättslig sak. Staten, inte kyrkan, viger människor. Sen får de nygifta välsigna eller fira sin relation hur de vill.

Kan bli radikal aktör

Diverse religiösa samfund kommer att protestera högljutt, men reaktionära kyrkor får inte tillåtas stå i vägen för det samhälleliga beslut som en könsneutral äktenskapslag är. Politikens främsta uppgift är att försäkra människor rätten att vara sig själva, i frihet från diskriminering och förtryck.

I bästa fall, inte helt omöjligt nu, kan Svenska kyrkan bli en radikal aktör i äktenskapsdebatten. Viljan att välsigna registrerade partnerskap, insikten om att ”det är uteslutet att fördöma och skambelägga homosexuella”, borde självklart också leda till att Svenska kyrkan säger ja till en könsneutral äktenskapslag.

ÅP