ÅSIKT

Bättre kan ni

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Var det bara tomma ord?

Gång på gång har finansminister Pär Nuder lyft fram integrationen som en av de viktigaste politiska frågorna. Ändå är satsningarna i vårbudgeten blygsamma.

Visst är kompletterande utbildning för invandrade akademiker bra, men hundra platser om året räcker inte långt.

Visst är insatser för långtidsarbetslösa viktiga, men det hjälper inte de ungdomar som slås ut redan i skolan.

Inga nya pengar

Vårbudgetens starka sida är nya initiativ mot diskrimineringen. Staten ska bli en förebild som arbetsgivare, diskriminering i bostadsköer och på krogar ska stoppas.

Däremot innehåller inte budgeten några nya pengar för att bryta utanförskapet i förorterna. Trots att behoven är enorma.

Eldsjäl efter eldsjäl berättar om lyckade projekt som måste läggas ned när det inte längre finns stöd från rege-ringens storstadssatsning. Polisen varnar för hur den hårda kriminaliteten sprider sig allt längre ned i åldrarna.

En farlig utveckling

Det finns ibland en uppfattning att öronmärkta pengar bidrar till att svartmåla miljonprogramsområdena. Det håller inte. Dagens utveckling är farlig. Att göra mer för att bryta den är inte att stigmatisera. Det är tvärtom en rättvisefråga att ge alla barn en ordentlig chans. Ett sätt är att stödja de goda exemplen och ge andra möjlighet att lära av dem.

Regeringens tröghet syns också i mottagningen av flyktingar.

Redan år 2003 kom två utredningar, en om den första tiden i Sverige och en om undervisningen i svenska för invandrare. Förslagen har fastnat i konflikter mellan olika departement. Finansdepartementet anser att det är ett nollsummespel, där reformer måste betalas genom nedskärningar någon annanstans. Den ekvationen har hittills inte gått att lösa. Nu säger rege- ringen att propositionen ska komma först våren 2006, alldeles för sent.

Guldregn över vissa

Pär Nuder och samarbetspartierna gör alla möjliga kreativa trollkonster för att hitta pengar till energiforskning, kollektivtrafik och mycket annat. Ibland vet inte ens mottagarna vad de ska göra av guldregnet. Rikstrafikens vd förklarade nyligen att de ekonomiska tillskotten kom oväntat och ställde till problem. Däremot verkar det svårt att få fram resurser till det område som Göran Persson kallat en av mandatperiodens två största utmaningar.

Nu sägs det att en samlad strategi för integration ska komma först i vårbudgeten 2006. I så fall har ännu en mandatperiod förspillts.

Förslagen måste komma redan i höstens budgetproposition. Det är hög tid för en ny storstadssatsning och för bättre flyktingmottagande.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM