ÅSIKT

Lär er tänka nytt, facket

Foto: SCANPIX
Blockaden mot det lettiska företaget Laval Un Partneris och deras skolhusbygge i Vaxholm satte i gång ifrågasättandet av den svenska modellen. Byggettan i Stockholm och avtalssekreterare Richard Hellaman fick stor uppmärksamhet över hela Europa.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I?går avgjorde Arbetsdomstolen tvisten mellan Metall och företaget Vreten. Enligt domen gjorde företaget utanför Skövde fel när det under sommaren 2004 anställde fem litauiska svetsare.

Formellt handlar Vretenmålet om företagets förhandlingsskyldighet vid inhyrning av personal. I realiteten handlar det om fackets möjlighet att bevaka villkoren för utländska arbetare i Sverige, alltså just den fråga som blixtbelystes av helgens avslöjande om de slovakiska monteringsarbetarna på Volvo.

I morgon avgör arbetsdomstolen det än mer uppmärksammade målet om Byggnads blockad i Vaxholm. Att döma av det förhandsbesked domstolen lämnade innan jul kommer de fackliga åtgärderna att godkännas.

Ordningen är tryggad

Det kan se ut som om ordningen på svensk arbetsmarknad är tryggad.

I verkligheten pekar dock båda målen på de nya konflikter som just nu är på väg att utvecklas. Med EU:s utvidgning har nya möjligheter till lönedumpning öppnat sig. Om inte balansen på arbetsmarknaden ska förskjutas måste både fack och myndigheter tänka nytt, och det snabbt.

Ingen lag reglerar löner

Det var inte varningsklockor som saknades när EU för snart ett år sedan fick tio nya medlemsländer. Tvärtom dränktes nästan glädjen över ett enat Europa i den infekterade debatten om social turism och övergångsregler.

Det som saknades var i?stället en realistisk bild av de krafter som en gemensam arbetsmarknad för en kontinent med enorma löneskillnader kommer att släppa loss. Än mer saknades konkreta åtgärder för att tämja dessa krafter.

Till skillnad från i många andra länder skyddas de grundläggande villkoren för svenska löntagare bara i undantagsfall av staten eller myndigheterna. Vi har till exempel inte någon lag som reglerar lönenivåerna.

I?stället regleras den svenska arbetsmarknaden i avtal mellan arbetsgivare och fack.

Arbetsmarknadens parter och politiker från alla partier brukar tävla i lojalitet gentemot kollektivavtalen eftersom de anses skapa flexibilitet och rimliga villkor.

Samtidigt innebär den svenska modellen ett stort ansvar för den fackliga organisationen. Bara den står emellan löntagarna och oseriösa arbetsgivare.

Skaffa nya arbetsmetoder

Det ansvaret har blivit tyngre det senaste året. Den fackliga rörelsen måste utveckla sina arbetsmetoder. Det gäller samarbetet på företagen – där en uppgörelse mellan Volvo och verkstadsklubben kanske kan bli ett exempel – och informationen. Men det gäller också kärnan i den fackliga organisationen, medlemskapet.

Arbetsgivarorganisationerna har skapat tillfälliga medlemskap för företag som verkar tillfälligt i Sverige. Kanske är det, alla svårigheter till trots, dags för facket att inrätta något liknande?

IP

ARTIKELN HANDLAR OM