ÅSIKT

Döden – ingens ansvar

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Förundersökningen av den uppmärksammade dödsolyckan för snart två år sedan på SSAB i Luleå läggs ner. Enligt Norrbottens-Kuriren har åklagaren inte kunnat visa att någon varit så oaktsam att det är brottsligt. Fallet är kort sagt avslutat.

Den då 26-årige Robert Radvan från Slovakien dödades när han störtade ner i en av koksugnarna. Arbetsplatsen saknade skyddsräcke och det fanns inga skyddsgaller för hålen till de heta ugnarna. De slovakiska arbetarna saknade fallsele och enligt arbetskamrater hade Radvan inte fått de instruktioner han behövde för jobbet.

Ändå kommer ingen att få bära ansvaret, och det är ingen överraskning.

En typisk olycka

Dödsolyckan i koksugnen på SSAB är tvärtom typisk i åtminstone två avseenden.

Den döde var inte svensk och arbetade inte för en svensk arbetsgivare. 2003, året för olyckan på SSAB, dödades ytterligare fyra utländska arbetare med utländska arbetsgivare i Sverige. En mycket liten del av arbetskraften stod för drygt tio procent av de dödliga arbetsplatsolyckorna det året.

Statistiken visar hur utländska arbetare ofta tvingas göra de farligaste jobben.

Utredningen läggs ner

Att den rättsliga utredningen fastnar i en återvändsgränd kommer inte heller som någon överraskning. Tidningen Dagens Arbete visade nyligen att bara 10 av de 185 dödsolyckorna på svenska arbetsplatser mellan åren 2000 och 2003 ledde till fällande domar. I de allra flesta fallen kunde ingen ställas till ansvar.

Utredningen av Robert Radvans död läggs ner. Ingen behöver ta ansvaret.

Samtidigt växer problemet med utnyttjandet av utländsk arbetskraft i Sverige medan borgerliga opinionsbildare kallar motståndet social protektionism.

IP