ÅSIKT

Ta strid mot Storebror

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: LASSE ALLARD
RÄCKER INTE Bodströms utspel om en parlamentarisk nämnd för att granska nya tvångsmedel räcker inte.

Det ringer på dörren. In kommer poliser med en order om husrannsakan. De tar med sig datorn, mobilen och halva bokhyllan. Ordern kommer från en åklagare i Milano. Svensk polis måste verkställa den omedelbart, även om det misstänkta brottet inte är straffbart här.

Så kan det gå till enligt EU-förslaget om gemensam bevisupptagning. Ett av många exempel på den rasande snabba takten i beslut om rättsliga frågor.

Den europeiska arresteringsordern bygger på liknande principer och har redan trätt i kraft. Tyskland prövar just nu om det strider mot författningen att lämna ut en person som inte begått brott enligt tysk lag. I Sverige har Advokatsamfundet kritiserat reglerna, men annars är debatten lam.

Samarbete nödvändigt

Samarbete över gränserna är nödvändigt mot en avancerad och internationell brottslighet. Tågbomberna i Madrid för två år sedan visar att även EU-länderna är mål för terrorism. Frågan är hur säkerheten ska stärkas utan övergrepp på personlig integritet och rättssäkerhet.

Svaret måste sökas på EU-nivå. Det är där besluten tas.

Tyvärr har den svenska regeringen varit alltför passiv. Visserligen försöker justitieminister Thomas Bodström få in respekt för rättssäkerheten i olika måldokument. Ibland blir lagstiftningen bättre på svenskt initiativ. Men Sverige driver också på utvecklingen mot ett storebrorssamhälle.

Bodström och tre av hans europeiska kollegor vill att besök på hemsidor, sms och ringda mobilnummer ska lagras för polisens framtida behov. Inte enbart för misstänkta personer, utan för alla. Förslaget fick nyligen rött kort av EU:s egna jurister.

Förra veckan argumenterade justitieministern för ”förebyggande telefonavlyssning” i Ekots lördagsintervju. Metoden ska bara användas för de mest allvarliga brotten och det ska finnas en grad av misstanke, förklarade han. Ändå något nytt för svensk rättstradition. Under vilka villkor ska utländsk polis få del av informationen?

Thomas Bodströms utspel om en parlamentarisk nämnd som ska granska nya tvångsmedel räcker inte när den avgörande utvecklingen sker i EU. Där går arbetet för rättssäkerheten långsamt. Ett förslag om rättvisa rättegångar har fastnat i oenighet mellan länderna.

EU har en stadga om grundläggande rättigheter, men den är allmänt hållen. Unionen behöver bättre skydd av personuppgifter, återkommande granskningar av hur länderna sköter rättssäkerheten, regler om genetisk integritet samt ökad öppenhet. När kommer de svenska förslagen?

ME