ÅSIKT

Direktörernas systemskifte

Foto: SCANPIX
Dags att mobilisera Lagom till första maj blåser direktörerna till systemskiftesdebatt. Göran Persson har fått sin fråga att mobilisera arbetarrörelsen kring.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Så klarnade då frontlinjerna i diskussionen om den svenska arbetsmarknaden. I spåren av Vaxholmskonflikten har företrädare för de borgerliga partierna och näringslivet försäkrat att de slår vakt om systemet med frivilliga kollektivavtal. Kritiken har, påstår de, gällt något annat.

Nu tar Svenskt näringsliv bladet från munnen. Organisationen deklarerade i går att den svenska modellen har kantrat. Direktörerna kräver lagstiftning för att begränsa strejkrätten.

Det är ett märkligt utspel.

15 000 konfliktdagar

Enligt den officiella statistiken från medlingsinstitutet förlorade svensk arbetsmarknad förra året drygt 15 000 arbetsdagar på grund av konflikter. I huvudsak handlar det om en större strejk.

Samtidigt slöts 420 olika avtal. Mer än 1,9 miljoner arbetstagare berördes. Den svenska arbetsmarknaden är en av de minst konfliktfyllda i Europa, kanske i hela den fria världen.

Ändå vill alltså arbetsgivarna se ett fullständigt systemskifte:

Förbud mot sympatiåtgärder och blockader mot arbetsplatser där facket saknar medlemmar. Inför tvångsskiljedom och regler som begränsar en konflikts omfattning.

Facken stoppas

Förslagen skulle om de genomfördes inte bara stoppa facken från att försvara kravet på avtal mot utländska företag som i Vaxholm. De skulle dessutom effektivt tränga ut kollektivavtalen och den fackliga organisationen från stora delar av arbetsmarknaden.

”Den ena parten skall inte kunna använda tvångsåtgärder för att tvinga den andra parten att sluta ett avtal”, skriver Svenskt näringsliv i sin rapport.

Hot om att flytta produktionen till länder med lägre löner och svagare fackliga organisationer ingår naturligtvis inte i näringslivets uppfattning om tvångsåtgärder.

Avtal, men bara om chefen vill.

Fritt pris på arbete

Vad arbetsgivarna faktiskt föreslår är fri prissättning på arbete, en aktion där de anställda kommer att tvingas bjuda under varandra i kampen för ett jobb.

Länge såg det ut som om näringslivet skulle passa i den debatt som uppstod kring Vaxholmskonflikten. Kanske berodde det på att den svenska arbetsmarknaden faktiskt fungerar.

Nu visar Svenskt näringsliv korten, och det är en hand som borde skapa debatt.

Lagom till första maj blåser direktörerna till systemskiftesdebatt. Göran Persson har fått sin fråga att mobilisera arbetarrörelsen kring.

IP