ÅSIKT

Fråga ut dem

Foto: AFTONBLADET
Vem vet vad? Kalla faktas granskning av Egyptenaffären söker svar på vad ansvariga politiker egentligen visste om utlämningen. För rättssäkerhetens skull är det viktigt att fallet nu utreds grundligt.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Skandalen med avvisningen av de två terrormisstänkta egyptierna har tagit ännu en vändning. I måndags ställde TVÌ´0;4:s Kal­­la fakta den berättigade frågan: Vad visste justitieminister Thomas Bodström?

”Ingenting” är svaret. Justitieministern vägrar att låta sig intervjuas av Kalla faktas reportrar. I stället får dåvarande rättschefen på justitiedepartementet Christina Weihe hänvisa till det svar som regeringen skickat till konstitutionsutskottet. Enligt Weihe var rege­ringskansliet inte i förväg informerat om att avvisningen skulle ske med amerikansk hjälp. På frågan om Weihe själv kände till det svarar hon ”Jag kände inte till det”.

Granskningen ger en annan bild

Kalla faktas källor, ”med god insyn i Egyptenärendet”, ger en annan bild. Några dagar före avvisningen får rättschefen information om den amerikanska transporten och hon förankrar detta hos den politiska ledningen. Justitiedepartementet hade inget att invända mot det amerikanska erbjudandet.

Dåvarande Säpo-chefen Jan Danielsson har i ett tidigare Kalla fakta-inslag berättat att justitiedepartementet hölls löpande informerat. Det framgår också av underlaget till justitieombudsmannens, JO:s, utredning.

Samarbetet inte överraskande

Att säkerhetspolisen har nära samarbete med amerikansk säkerhetstjänst är inte överraskande. Av

Säpo:s yttrande till JO framkommer att det rentav betraktas som naturligt. Amerikanerna begärde i förväg att få utföra en säkerhetskontroll av egyptierna på Bromma, vilket Säpo gick med på.

Den Säpo-tjänsteman som deltog vid mötet med utrikesministern säger dock att detta aldrig diskuterades med Anna Lindh. Det var bara själva transporthjälpen som nämndes.

”Kan Säpo gå direkt till UD?”

Samarbetet mellan Säpo och amerikanerna tycks vara nära och intensivt. Är det då troligt att det departement som ansvarar för säkerhetspolisen inte skulle ha varit informerat?

”Hade ni, Säpo, kunnat ta det amerikanska erbjudandet till UD för beslut utan att först ha förankrat det hos justitiedepartementet?”, frågar Kalla faktas reporter den verkställighetsansvarige Säpo-chefen Arne Andersson.

”Det kunde vi kanske ha gjort, men det hade väl kanske inte varit helt lämpligt, kan jag tänka mig. Det är ju en lite större fråga ändå och normalt så bör väl justitie som är vårt hemdepartement ha kunskap om det”, svarar Andersson.

Han minns dock inte om han informerade justitiedepartementet.

Rättssäkerheten måste gå före

JO kom nyligen med skarp kritik mot säkerhetspolisens agerande.

Riksdagens konstitutionsutskott granskar nu det politiska ansvaret. Många är inblandade. KU måste kal­la ansvariga på utrikesdepartementet, justitiedepartementet och statsrådsberedningen, inklusive statsministern och justitieministern samt deras statssekreterare.

Kriget mot terrorismen pågår. EU skärper jakten mot misstänkta. Desto viktigare är det att fallet med egyptierna grundligt reds ut. Rättssäkerheten måste gå före vänskapliga förbindelser med utländsk makt.

HK

ARTIKELN HANDLAR OM