ÅSIKT

Maxtaxe-strid

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Centerns partiledning kommer i sommar att föreslå stämman att maxtaxan i barnomsorgen avskaffas.

Håller verksamheten hög kvalitet är människor också beredda att betala, argumenterar Maud Olofsson. Dessutom minskar maxtaxan både kommunernas och familjernas frihet.

Resten av borgerligheten slår ifrån sig. Gärna alternativ, men inte högre avgifter.

Välfärden är till för alla

Motsättningarna är inte ideologiska, försäkrade centerledaren igår.

Kanske är det på något sätt sant. Att konflikten är valsociologisk är däremot obestridligt.

Den generella välfärden är kanske svensk socialdemokratis viktigaste uppfinning. Välfärdssystemen ska omfatta alla, inte bara de sämst ställda. Det är också tanken bakom maxtaxan.

Självmål för fp och m

För många kvinnor är den en förutsättning för ett fortsatt yrkesliv. Det handlar om att begränsa marginaleffekter, men framför allt om jämställdhet.

Maxtaxan är framgångsrik politik, inte minst gentemot en professionell och urban medelklass där det idag är självklart att båda föräldrarna arbetar.

För folkpartiet, och sannolikt också för moderaterna, skulle det vara politiskt självmål att utmana dessa grupper. Men tydligen inte för centern.

Vi får vänta till efter valet

Familjepolitiken har lämnats utanför försöken att samordna de borgerliga partiernas politik inför nästa val.

Först därefter får barnfamiljerna veta vilken familjepolitik en borgerlig regering ska föra.

Efter centerledarens utspel är det lätt att förstå varför.

IP