ÅSIKT

Döden härskar fortfarande i Irak

Foto: AP
Tyrannen är bortbombad I dag dödas fler irakier än under Saddam-regimens sista år. Uppgifterna om att motståndsrörelsen skulle ha lugnat ner sig efter valet har visat sig vara falska. Bilden visar en irakisk nationalgardist som arresterat svartabörshandlare som sålt bensin.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Uppdraget är slutfört”, förkunnade George Bush för två år sedan. Hans militär och bomber hade befriat Irak.

Från det triumfatoriska utbrottet till i dag har bortåt 25Ì´0;000 civila irakier dödats. Siffran kommer från organisationen Iraq Body count, som är ytterst återhållsam med sina statistiska uppgifter. Vetenskapstidskriften Lancet anger dödstalen till 100Ì´0;000. Utan alla andra jämförelser: I dag mördas många fler irakier än under Saddam-diktaturens sista år. Efter våldsamma strider mot hårdföra upprorsmän i Falluja massakrerade USA-soldater flera hundra civila och la ett sjukhus i ruiner.

Lugnet visade sig vara en lögn

I går lades nya sorgliga siffror till de tidigare. Ett åttiotal personer i Arbil i norra Irak blev offer för en självmordsbombare.

En tid efter de framgångsrikt genomförda valen i januari spred ockupationsmakten uppgifter om att visst lugn var på väg att installera sig. Ett brev, avsänt till terroristledaren al-Zarqawi, distribuerades. Det berättade att upprorsmännen skulle ha visat tecken på uppgivenhet.

Uppgifterna var falska. Våldet och dödstalen har ökat efter valet.

Oljan ligger i USA:s händer

Terroraktioner mot civila måste fördömas. Sönderfallet av Irak är inte bara följden av väpnade attacker. Den långvariga ockupationen möter brett folkligt motstånd. Den systematiska korruptionen och inkompetensen inom regeringsapparaten är lätt avläsbar för medborgarna, liksom oförmågan att upprätthålla ens ett minimum av säkerhet. El-, vatten- och oljeförsörjningen fungerar inte. Bagdads flygplats är avskuren från omvärlden.

I tisdags svors premiärminister alÌ´9;Jaafaris nya ministär in. Problemet är att flera viktiga departement är obemannade, exempelvis olje- och försvarsministerierna. De för nationen och världsekonomin avgörande oljeaffärerna ligger tills vidare i händerna på svindlaren och USA-marionetten Ahmed Chalabi.

Den kurd- och shiamuslimskt dominerade regeringen blockerar valet av vissa sunni-politiker, utpekade som för nära kopplade till det gamla tyranniet. Sunni-ledare straffas för att de omdömeslöst nog krävde bojkott av valen.

Bushs uppdrag är fullgjort

Förutsättningarna att bygga ett fredligt, och möjligen federalt Irak, försvinner om inte den stora sunni-minoriteten integreras i det politiska systemet. Behovet av att göra upp med det gamla styret, med Baath-partiet och Saddams verktyg är fullkomligt rimligt och legitimt. Sådant förutsätter inte dödsdomar, hårdföra utrensningar och hämndgiriga straff. Det finns mycket att lära av de sanningskommissioner som exempelvis Sydafrika använt för att göra upp med sina förtryckare och mördare.

Det uppdrag president Bush ställde sig och anser fullgjort var krigiskt. Han bombade bort tyrannen och tiotusentals irakier. Freden och demokratin måste Iraks medborgare bygga, möjligen i samarbete med FN.

OS