ÅSIKT

Folket misstror globaliseringen

Foto: AFP
PERSSON ÄR OPTIMISTISK Göran Persson ledde årets OECD-möte som hölls i Paris i veckan. Globaliseringen stod i fokus och trots många dystra perspektiv på läget i världen var grundtonen optimistisk.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I veckan hölls årets OECD-möte * i Paris. Globaliseringen har, efter ett svenskt initiativ, stått överst på dagordningen. Diskussionen mellan ministrarna har handlat om det ekonomiska läget i världen, om energi, miljö och fattigdom.

Det saknas inte dystra perspektiv.

Ändå var grundtonen i tal och dokument optimistisk.

Göran Persson, som ledde mötet, fångade tonen i sitt tal till konferensens öppna del.

–?Globaliseringen har fortfarande enorma möjligheter att skapa tillväxt, handel, sysselsättning och välstånd.

Förmågan att anpassa sig är nyckelfrågan.

Global standard behövs

OECD konstaterar att social trygghet, utbildning och anställningsvillkor är viktiga, men inte främst som värden i sig. Framför allt gäller det att undvika motstånd mot förändringar. Av samma skäl betonar organisationen betydelsen av en global standard för grundläggande fackliga rättigheter. Utan en sådan motsätter sig allt fler frihandel.

Årets OECD-möte har hållits i ett Europa där det folkliga ifrågasättandet av avregleringar och marknadsexpansion växer.

Frankrike förbereder en folkomröstning om förslaget till ny EU-grundlag. Svaret kan mycket väl bli nej, ett nej som i så fall till en del kommer att gälla visionen om Europa som en stor, avreglerad marknad.

I Tyskland växer missnöjet i takt med arbetslösheten, och frågan om social dumpning tycks vara på väg att få socialdemokraterna att överge sitt motstånd mot lagstadgade minimilöner.

En storm av protester – från alla håll – har mött EU-kommissionens förslag till nya regler för tjänstehandeln. I ursprungslandsprincipen, alltså att hemlandets regler ska gälla också när någon arbetar i ett annat land, ser allt fler risken för urholkade anställningsvillkor och ett nytt övernationellt proletariat.

Uppmanas att avreglera

För OECD ser problemet annorlunda ut. Det gäller att öppna den internationella tjänstehandeln. USA, Australien, Slovakien och Kanada visar vilken möjlighet till tillväxt och sysselsättning som finns i sektorn.

Alltså uppmanas länderna att avreglera och se upp med löneskatter och överdrivet sträng anställningstrygghet.

Kanske är det här ekonomer och ­ibland också politiker går vilse.

Löntagarna trycks tillbaka

Den globala ekonomin påverkar fördelningen av rikedom och makt mellan världens länder, men också fördelningen inom länderna. I dag betyder det att det internationella kapitalet på område efter område lyckats flytta fram sina positioner medan fack och löntagare trycks tillbaka. Det är den folkliga misstrons kärna.

Om det ska brytas är frågan om internationella normer för arbetsvillkor och fackliga rättigheter inte en underordnad fråga. Det samma gäller de fackliga organisationernas möjligheter att arbeta internationellt.

* OECD, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris, internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling. 30 medlemsländer.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM