ÅSIKT

Tål miljöpartiet hela ansvaret?

Foto: lars rosengren
vill ha makten Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Miljöpartiets ledning vill att partiet ingår i regeringen efter nästa val. Det slog Maria Wetterstrand än en gång fast i sitt avslutningstal till kongressen i Gävle. Frågan är dock om partiets medlemmar vill betala priset för en regeringssamverkan.

Mycket tyder på motsatsen.

Som väntat avvisade kongressombuden mycket försiktiga försök att mjuka upp partiets dogmatiska krav på ett svenskt utträde ur EU.

Kanske ska Europadebatten inte bara förstås som en uppgörelse mellan olika uppfattningar om unionens möjligheter. På flera sätt handlade den antagligen mer om miljöpartiets framtid än om Europas.

Utträdeskravet ställer till det

Förhållandet till EU är ett av problemen om partiet ska få ytterligare inflytande i svensk eller europeisk politik. Utträdeskravet ställer partiet offside både i svenska regeringsförhandlingar och i det gröna samarbetet i Europa.

Partiledningen vet det. Det är den mest sannolika förklaringen till det försiktiga försöket att visa att partiets faktiskt rör på sig.

Partimedlemmarna vet det också, och paradoxalt nog är det antagligen en av förklaringarna till medlemsopinionens ortodoxi i EU-frågan. Rädslan för maktens förmåga att korrumpera har löpt som en röd tråd genom miljöpartiets kongressförhandlingar.

Politiskt har de senaste åren varit framgångsrika för miljöpartiet. Med tanke på att det stöds av mindre än var tjugonde väljare har partiet förverkligat mycket av sin politik. Samtidigt innebär samarbetet med regeringen krav på partidisciplin och lojalitet.

Uppenbarligen upplever många miljöpartister att det hotar partiets integritet. Därför kraven på begränsningar av ledningens mandat.

Problemen i vänsterpartiet liknar delvis miljöpartiets.

Schymans Feministiska initiativ har redan urholkat vänsterpartiets ställning och under helgen deltog flera företrädare för Vägval vänster i miljöpartiets kongress. Målet är ett slags valteknisk samverkan mellan vänsterutbrytarna och miljöpartiet.

Det svaga mandatet för ledningen i miljöpartiet och vänsterpartiet är också Göran Perssons problem. Om inte Wetterstrand, Eriksson och Ohly har mandat att kompromissa fungerar varken dagens samarbete eller en framtida koalitionsregering.

Samarbete på upphällningen

Just därför måste signalerna från Gävle oroa Göran Persson.

Dagens former för samarbete kommer inte att fungera ytterligare en mandatperiod. Om det är alla nu överens.

Som det största partiet är det socialdemokraternas ansvar att redan nu ange villkoren för att samarbetet ska kunna fördjupas.

Sedan blir det upp till de gröna gräsrötterna att avgöra om partiets själ tål ansvaret.

IP