ÅSIKT

Miljöpusslet är långt ifrån klart

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sommaren närmar sig, men ännu är det för tidigt att sätta betyg på regeringens miljöpolitik. Gårdagens proposition om miljömålen ingår i en helhet där många pusselbitar fortfarande saknas.

Stöd från vänstern

Samarbetet med miljöpartiet har redan lett till en rad gröna beslut. Anslagen för att skydda gammelskog har ökat, skatterna på miljöskadliga utsläpp höjts. Socialdemokratins egna förslag har däremot inte varit lika synliga som tidigare.

Regeringsförklaringen i höstas signalerade en nystart med tydliga politiska ambitioner och en ombildning av miljödepartementet. Lena Sommestad kunde i går gå vidare med viktiga förslag om marina reservat, minskade utsläpp av skadliga partiklar och krav på statliga bolag att ta ett större miljöansvar. Miljöministern vill skärpa EU-politiken och göra miljömålen till ett gemensamt uppdrag för många aktörer i Sverige.

Vänsterpartiet stöder propositionen, även om förhandlaren Kjell-Erik Karlsson beklagade att texten om skogen inte blivit bättre. Miljöpartiet valde däremot att hoppa av och presenterade en lista på förslag de gröna saknar.

Konstigheter

Där finns bland annat en miljöanpassning av fastighetsskatten och ett förbud mot direktverkande elvärme i nya bostäder. Två krav som det är svårt att förstå att regeringen inte kunde gå med på.

En närmare läsning av propositionen avslöjar andra konstigheter. I regeringsförklaringen tog Göran Persson tydligt ställning för en kilometerskatt på lastbilstrafik. Ny teknik gör det möjligt att enkelt beskatta tunga fordon efter hur mycket de kör. Nyligen kom Ulrica Messing och hennes EU-kollegor överens om regler som gör det möjligt att införa ett sådant system i Sverige. Ändå skriver regeringen nu att effekterna på företagens konkurrenskraft måste utredas ytterligare. Förhoppningsvis kan Göran Perssons ambitioner få större genomslag i den transportpolitiska propositionen om ett par veckor.

Regeringen har också chansen att visa sin gröna sida i det kommande förslaget om klimatet. Texten om miljömålen är alldeles för svag på energiområdet. Förutom förändringar av fastighetsskatten måste det till tuffare krav på energisparande i byggnader och ett betydligt mer aktivt agerande i EU.

En tandlös tiger

Så kan listan fyllas på med högre ambitioner för naturskyddet, hårdare tag mot buller och fler nationella förbud mot farliga kemikalier. Miljömålen blir en tandlös tiger utan tuffare åtgärder.

Tjänstemännen i regeringskansliet filar på en rad ytterligare propositioner som är viktiga för miljön. Den borgerliga alliansen står för ett grått systemskifte. Socialdemokratin har ett drygt år på sig att visa på skillnaderna innan väljarna sätter slutbetygen.

ME