ÅSIKT

Nuder har fel

Foto: ulf höjer
HINDRAR MODERNITETEN Finansministern föregår regeringens utredning och talar sig varm för dagens föräldraförsäkringssystem. Det är ett system som håller liv i förlegade könsroller.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vad håller Pär Nuder på med? Regeringens utredare Karl-Petter Thorwaldsson ska inom kort berätta hur han vill göra föräldraförsäkringen mer jämställd. I juni ska socialdemokraternas interna arbetsgrupp säga vad den tycker.

Finansministern orkar inte vänta på deras åsikter utan dundrar redan nu ut i radion och säger att ”Jag tycker att den ordning som vi har idag där föräldrarna själva väljer hur man fördelar föräldraförsäkringen är en bra ordning”.

Det kan inte tolkas som annat än att det är skarpt läge i socialdemokratin. LO, s-kvinnorna, SSU och det socialdemokratiska studentförbundet kämpar alla för en mer delad föräldraförsäkring. Diverse riksdagsledamöter och ministrar tycker likadant. Utredaren Thorwaldsson har inte gjort någon hemlighet av att han gillar den isländska modellen, där en tredjedel av föräldraledigheten går till vardera föräldern och bara en tredjedel får disponeras fritt.

Statsminister Persson och socialminister Andnor vill inte ha det så. De vill inte kvotera alls. Så då får finansminister Nuder tala om för partifolket och alla jobbiga feminister var skåpet ska stå. Ingen kvotering men: ”Jag är den förste att tycka att det vore väldigt bra om papporna tog ut en större andel.”

En mer delad föräldraförsäkring

Problemet är bara att ”pappornas större andel” kräver en mer delad föräldraförsäkring. Dagens system håller liv i förlegade könsroller. Mammor ges möjlighet att ockupera föräldraskapet. Pappor ges möjlighet att välja bort sina barn till förmån för jobbet. Allt under ”valfrihetens” flagg. Konstigt med tanke på att alla andra försäkringar är individuella: Tänk om folk till exempel kunde överlåta sjukdagar på varandra?

Barnens kontakt med båda sina föräldrar gynnas inte av att föräldrar ”ger” ledighet åt varandra. Inte jämställdheten heller. Att kvinnor tar större ansvar för hem och barn än män ger dem lägre löner och sämre karriärmöjligheter. ”Hon kommer ändå att fastna med barnen”, blir gubbiga arbetsgivares anledning att ignorera kvinnors kompetens.

Pär Nuder är (liksom Berit Andnor) rädd att barnen ska få mindre tid hemma om föräldraförsäkringen delas: ”Det vore väldigt olyckligt om den här diskussionen gjorde att föräldrarnas totala tid med sina barn skulle minska”, säger han.

En föga smickrande syn

Papporna skulle hellre låta sin föräldraledighet frysa inne än stanna hemma med sina barn, lyder alltså den nuderska logiken. Det är en föga smickrande syn på män. Och det signalerar att dagens ordning är okej: Nuder tar inte särskilt hårt på det faktum att ”föräldrarnas ansvar” nästan alltid är detsamma som ”mammornas ansvar”.

Socialdemokraterna behöver en helt annan syn på föräldraskapet än den som Persson, Nuder och Andnor står för. Låt inte dem stå i vägen för moderniteten.

ÅP