ÅSIKT

Icke godkänt, skolpolitiker

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I ett internt arbetsmaterial har Skolverket slaktat flera heliga skolpolitiska kor. Framför allt handlar det om betygen, de nationella proven och kursplanerna. Skolverket vill dessutom ha större kontroll över lärarutbildningarna och tydliga regler för hur lärare och rektorer ska stävja bus och slarv.

Borgerliga skolpolitiker jublade när rapporten läckte ut. ”Precis vad vi hela tiden sagt” förklarade den ene efter den andre. Skolminister Ibrahim Baylan valde att tala om arbetsro för skolan.

Skolan kommer återigen att användas som ett politiskt slagträ. Det är synd.

Problemen är nämligen verkliga.

Jämlikt – men skillnaderna ökar

Det är sant att svenska elever klarar sig bra i internationella studier. Dock inte så bra som för några år sedan, och det gäller centrala kunskapsområden som läsförståelse och matematik.

Det är också sant att svensk skola i ett internationellt perspektiv är jämlik. Skillnaderna ökar dock, både mellan skolor och mellan elever. Samhällets klyftor förstärks.

Var tionde elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet, var fjärde utan att ha nått målen i alla ämnen. Det är inte acceptabelt.

Varken tal om arbetsro eller lättköpta politiska slagord duger nu.

Naturligtvis måste elever och föräldrar få information om hur det går. Hur ska eleven annars veta vad som förväntas av henne eller honom?

Naturligtvis måste skolan kunna dokumentera sina resultat. Hur ska annars eleverna i tid få den hjälp de behöver?

I dessa avseenden kan skolan bli bättre och tydligare. Men skulle fler betyg lösa de problem segregationen eller klassklyftorna skapar? Tror borgerliga politiker att mer betygsliknande omdömen löser kunskapsbristerna, bristen på duktiga lärare eller oordningen? Tror Skolverket det?

Skolans uppgift är att ge alla sina elever möjlighet att skaffa sig de kunskaper de behöver. Alla. I en sådan skola är en fungerande uppföljning på många sätt motsatsen till den bedömning och sortering som förknippas med betygen. Betygen är snarare en del av skolans problem än en del av lösningen.

Skolan behöver diskuteras mer i samhällsdebatten. Den är en av våra viktigaste samhällsinstitutioner. Det arbete som elever och lärare gör bygger framtiden.

rapporten läckte ut. ”Precis vad vi hela tiden sagt” förklarade den ene efter den andre. Skolminister Ibrahim Baylan valde att tala om arbetsro för skolan.

Skolan kommer återigen att användas som ett politiskt slagträ. Det är synd.

Problemen är nämligen verkliga.

Mål, resurser – och engagemang

Därför behövs tydliga mål, resurser och engagemang. Och naturligtvis en fungerande uppföljning.

Om detta borde skolpolitikerna tala. Istället handlar debatten om ifall eleverna ska få betyg när de är 13 eller 14 år.

Det är för fattigt.

IP