ÅSIKT

Atlas flyttade hem och vann kunskap

Foto: Atlas Copco
Framgångsmodell Atlas Copco har flyttat hem tillverkning från USA och Tyskland till Örebro. På det sättet har produktionen blivit mer flexibel och effektiv.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Var finns de framtida industrijobben? I Sverige, Ungern eller i Kina?

Bilden är kluven och motsägelsefull.

Atlas Copco har tre gånger flyttat hem fabriker och tillverkning av gruvutrustning och tunga lastmaskiner från USA och Tyskland till Örebro. Antalet anställda här har fördubblats. Nu byggs en ny fabrik.

Hopp om stora vinster

Men i Västervik gapar numera Electrolux lokaler tomma. Den lönsamma tillverkningen av dammsugare har flyttats till Ungern i hopp om att vinsten där ska bli ännu högre. Över 500 trotjänare har kastats ut i ett östra Småland där otrygghet och arbetslöshet växer.

Till Hisingen och Volvo koncentrerar Fordkoncernen alltmer av strategisk framtidsforskning kring säkerhet, bilarnas datorsystem och rena motorer.

Det sker samtidigt som Svenskt Näringsliv talar om 100 000 utflyttade jobb under senaste åren. I Västervik försvann utvecklingsavdelningen för några år sedan. Atlas Copco behåller sin i Örebro.

Investeringar och jobb

Det visar att där forsknings- och kunskapsmiljöerna finns, där sker investeringarna och där skapas sysselsättning. Atlas Copcos tillverkning av under- och ovanjordutrustning är avancerad. Maskinerna innehåller spjutspetsteknik. Tillverkningen sker i grupper där anställda behärskar alla arbetsuppgifter. Det ger flexibilitet, effektivitet och kvalitet.

I Bergslagen utanför Lindesberg öppnades nyligen Lovisagruvan med modernaste teknik. Denna pånyttfödelse av malmbrytning ökar möjligheterna att stärka kunskaps- och tillverkningsmiljön kring Atlas Copco.

Sverige har tidigare saknat en djupare forskning om vilken långsiktigt vinst som finns med outsourcing. Den är nu på väg, de första resultaten redovisas i senaste numret av Dagens Arbete.

Professorerna i industriell organisation och i innovationer Lars Bengtsson, Gävle, Johnny Lind, Stockholm och Christian Berggren, Linköping, har undersökt 267 verkstadsföretag. Tron och myten om utflyttningarnas lycka och salighet får då en rejäl törn.

Stora risker med att flytta ut

Professorernas studier visar att vinsten är högre hos företag som inte har outsourcat. De som gör det riskerar att långsiktigt missa kompetens och kvalitet, förlora helheten och riskera leveranstider.

I studien ”Alternativ till outsourcing” pekar professor Lars Bengtsson på vinsten med att utveckla produktionen istället för att flytta ut den.

De företag som valt den vägen är mellan 25 och 50 procent lönsammare och effektivare. Atlas Copco i Örebro med insourcing och sin utvecklande kunskapsmiljö och sina kompetenta montörer är ett bevis. Professorernas studie kan äntligen bana väg för en mer allsidig debatt om industrins möjligheter och hot i en globaliserad ekonomi.

RJ

ARTIKELN HANDLAR OM