ÅSIKT

Vaxholm stärkte svenska modellen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det kommer att ta tid innan de juridiska kvarnarna malt Vaxholmsfallet färdigt. Arbetslivsminister Hans Karlsson räknar med att EG-domstolens prövning kommer att ta minst ett år.

Konflikten har dock redan fått effekter. LO-tidningen berättar i sitt senaste nummer att Byggnads och Metall just nu slår rekord i nytecknade avtal med utländska företag.

Positiv effekt

–?Vaxholmsfallet har haft en positiv effekt. Många företag tar själva kontakt för att slippa hamna i samma situation som lettiska Laval, säger Metalls Christer Persson till LO-tidningen.

Metall räknar med att teckna minst 60 avtal i år. Byggnads har redan skrivit 70 avtal med utländska företag. Dessutom har ett tiotal bolag gått med i svenska arbetsgivarorganisationer.

Att den svenska fackföreningsrörelsen gemensamt försvarade rätten till ett avtal i Vaxholm har visat att den svenska modellen med frivilliga kollektivavtal kan fungera, också på en öppen europeisk arbetsmarknad.

Rätten att med stridsåtgärder driva kravet på ett avtal måste inte leda till konflikter. I stället kan det skapa en ballans där parterna tvingas visa varandra respekt. Därför ökar nu antalet avtal med utländska företag.

Hoten inte avvärjda

Det betyder inte att hoten mot kollektivavtalen är avvärjda.

I stort sett dagligen kommer rapporter om företag som vägrar teckna kollektivavtal, eller som bryter mot de avtal de undertecknat. Svenskt Näringsliv finansierar Lavals juridiska kamp mot det svenska systemet och kräver att konflikträtten ska begränsas. Borgerliga politiker fortsätter att betrakta Vaxholmskonflikten som ett exempel på alltför starkt fackligt inflytande.

Den svenska modellen kan fortfarande raseras. Men i så fall sker det som en konsekvens av politisk vilja, inte för att modellen skulle ha överlevt sig själv.

IP