ÅSIKT

Grönare, Messing!

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: SCANPIX
Med kilometerskatt på lastbilar skulle regeringen visa att den menar allvar med sin gröna nystart.

”Jag tror att det är väldigt svårt med den struktur SJ har att kasta av 13 procent på det egna kapitalet.” Så uttryckte sig statsminister Göran Persson i maj 2003 och öppnade för en översyn av avkastningskravet på det krisdrabbade tågbolaget.

Två år senare fortsätter regeringen att kräva stora vinster samtidigt som SJ borde investera mer i verksamheten. Är syftet med det statliga bolaget först och främst att dra in pengar till statskassan? Eller ska SJ gå i spetsen för ett miljöanpassat transportsystem?

Flyg subventioneras

Det är en av stridsfrågorna i förhandlingarna om den transportpolitiska propositionen, som gått in i ett intensivt skede. Både SJ och länstrafiken brottas med stora problem. Samtidigt subventioneras flyget genom att slippa miljöskatter på sina utsläpp.

Synen på järnvägen hänger samman med en annan knäckfråga i diskussionerna. Riksdagen har beslutat att koldioxidutsläppen från trafiken inte ska öka fram till 2010, räknat från 1990 års nivå. Näringsdepartementet ville mjuka upp målet, men ska ha fått underkänt av regeringen i torsdags.

Det är bra. Att sänka miljöambitionerna ger fel signaler. Stormen i januari påminde om hur känsliga vi är för störningar i vädret. De mänskliga och samhällsekonomiska kostnaderna kan bli enorma om inte klimatforskarnas varningar tas på allvar. Om inte trafikssektorn tar sitt ansvar hamnar en orimligt stor del av åtgärderna på industrin och boendet.

Nu gäller det att följa upp målet med konkreta förslag. Ett av de bästa sätten att minska utsläppen är att beskatta lastbilar efter deras miljöegenskaper och hur långt de rullar. Göran Persson tog ställning för en sådan kilometerskatt i höstens regeringsförklaring. Det var en viktig del i regeringens gröna nystart. EU:s transportministrar kom nyligen överens om hur länderna ska kunna gå vidare.

Hon kan bättre

Regeringen borde upprepa sitt stöd för en kilometerskatt och beskriva hur den ska införas.

Även på denna punkt tvekar näringsdepartementet. I utkastet till proposition talas det om ”ett eventuellt framtida beslut om att införa en kilometerskatt”. Det är alldeles för svagt.

Ulrica Messing är en skicklig politiker. Hon kan bättre än så.

Förra veckan fick regeringen kritik för ett urvattnat förslag om miljömålen. Nu måste regeringen visa att den menar allvar med det gröna folkhemmet. Skärp miljöförslagen i den transportpolitiska propositionen.

ME