ÅSIKT

Nej till Nato

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AP
Folkpartiet och moderaterna vill att vi går med i en militärallians där vi lovar att försvara USA mot angrepp, oavsett vilka angreppskrig administrationen i Washington startar.

”Sluta ljug om Nato!” utropar folkpartiets Carl B Hamilton i ett pressmeddelande inför dagens möte i Åre. ”Lite tillspetsat kan man säga att regering och riksdag är med i Nato, det är bara folket som står utanför”, fortsätter han.

Önsketänkande från ett Natovänligt parti? Snarare ett sätt att ta sig in i den säkerhetspolitiska debatten kring ett möte dit Carl B Hamilton inte är bjuden. Folkpartiet vet naturligtvis skillnaden mellan dagens samarbete med militäralliansen och fullt medlemskap.

Inget Nato-möte

Mötet i Jämtland äger rum inom det Euro-atlantiska partnerskapsrådet EAPR. Det är ett organ för politisk dialog mellan Natoländerna och de länder som likt Sverige deltar i det lösare Partnerskap för fred, PFP.

Ministrarna i Åre diskuterar inte kärnvapen. Inte allianslöftet att försvara varandra mot yttre angrepp. Inte USA:s linje om ”förebyggande krig”. Laila Freivalds står värd för samtal om internationell krishantering, om utvecklingen i Centralasien.

Kritiken dröjde

Det finns goda skäl att granska Sveriges deltagande i EAPR/PFP. Organisationerna kan lätt bli ännu ett redskap för amerikansk utrikespolitik. Flera medlemsländer i Centralasien respekterar inte de mänskliga rättigheterna. Regeringen dröjde alltför länge med kritik av massakern i Uzbekistan för en dryg vecka sedan. Förhoppningsvis är Laila Freivalds tydligare i dag, även om den uzbekiske ministern lämnat återbud.

Ja till kärnvapen

Ett medlemskap i Nato är något helt annat. Folkpartiet och moderaterna vill att Sverige går med i en militärallians där vi accepterar Natos kärnvapenstrategi. Hur skulle Sverige då kunna driva en aktiv politik för nedrustning?

Sverige skulle lova att försvara USA mot angrepp, oavsett vilka angreppskrig som administrationen i Washington startar. Alliansfrihet är inte utanförskap, det visar svenska soldater på Balkan och i Afghani­stan varje dag. Däremot ger det handlingsfrihet i en kris.

Aftonbladets ledarsida har kritiserat regeringens ja till de senaste militära stegen inom EU. Men det är en grundläggande skillnad mellan EU och Nato, där USA har det helt dominerande inflytandet.

En av fem är för

Carl B Hamilton har svagt stöd i befolkningen. Bara 20 procent är för ett svenskt Natomedlemskap, konstaterade statsvetaren Ulf Bjereld i går på DN Debatt. Folkpartiet har inte ens stöd av sina egna väljare.

Liberalernas vilja att gå med i Nato är ingen nyhet. Inte heller stödet till amerikansk utrikespolitik. Jan Björklund ville ha ett snabbt svenskt löfte att delta i angreppet på Irak.

Det intressanta är vilken politik en borgerlig regering skulle föra. Är ”alliansen för maktskifte” också en allians mot alliansfriheten?

ME