ÅSIKT

Frågorna som KU inte ställde

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

25 maj 2005. I mitten av november 2001 diskuterade utrikesrådet Sven-Olof Petersson de terroriststämplade somaliesvenskarna med USA:s ambassad i Stockholm. Hans motpart svarade med att ta upp en annan fråga. Det handlade om två egyptiska medborgare, som fortfarande var på fri fot i Sverige. USA var oroligt för situationen. Sven-Olof Petersson talade med Säpo som berättade att männen stod under ständig övervakning.

Kanske häpnade konstitutionsutskottet över denna plötsliga öppenhet om kontakterna med USA. Ingen ledamot ställde de naturliga följdfrågorna. Vilka fler i regeringskansliet kände till amerikanernas brådska? Vad visste och gjorde statsrådsberedningen, som har en central roll i säkerhetsfrågor?

Bodström avledde frågorna

Statsrådsberedningen nämndes över huvud taget inte under gårdagens sju timmar långa utfrågning. Säpos representanter berättade däremot om långvariga och täta kontakter med justitiedepartementet om de två avvisade egyptierna. En av dem, Arne Andersson, trodde att Säpos hemdepartement hade i stort sett samma information som UD. Statssekreteraren Dan Eliasson och dåvarande rättschefen Christina Weihe behövde inte ge sin version, eftersom de inte var kallade. Justitieminister Thomas Bodström kunde lätt avleda KU-ledamöternas tama frågor med att han själv inte blivit informerad.

Inte heller Jan O Karlsson behövde närvara. Som dåvarande migrationsminister hade han kunnat ge intressanta upplysningar om rapporteringen till FN:s tortyrkommitté.

Två versioner står mot varandra

Kvar blev granskningen av det enda statsråd som inte själv kan ge sin bild, Anna Lindh. Hon var föredragande för beslutet om avvisningen och det är viktigt att KU gör sitt bästa för att klarlägga hennes agerande.

Fortfarande står två versioner mot varandra om vad som hände på genomgången med utrikesministern den 17 december 2001. Säpo hävdar att Anna Lindh godkände att ett amerikanskt plan användes, UD förnekar det. Däremot är de överens om att det inte förekom någon diskussion om amerikanska agenter. Säpo har tidigare fått hård kritik av justitieombudsmannen för händelserna på Bromma flygplats. Förre Säpochefen Jan Danielsson var tydlig i går med att verkställandet av beslutet var polisens ansvar.

Många inblandade. Många obesvarade frågor. Nöjer sig KU med gårdagens fåtaliga svar eller kommer även övriga ansvariga att frågas ut?

ME ([email protected])