ÅSIKT

S borde prata om annat än Sverige

Foto: AP
Inget att tala om Nu är socialdemokraternas nya internationella program färdigt, men partiledningen vill inte att det tas upp på partiets kongress. Programmet innehåller bland annat kritik mot USA:s brott mot de mänskliga rättigheterna. Här fångar på Guantánamobasen.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Socialdemokraterna presenterade i går ett förslag till nytt internationellt program. Rådslagsarbetet om internationell politik har pågått inom partiet sedan i höstas. Många medlemmar har deltagit.

Rådslagsgruppen, som letts av Roger Hällhag, konstaterar att ”en större tydlighet i partiets internationella hållning är efterlängtad”. Partimedlemmarna understryker också vikten av att socialdemokratin antar ett internationellt program.

Om detta har det varit diskussion, vilket Aftonbladets ledarsida har skrivit om tidigare.

Högsta partiledningen har inte velat att programmet ska upp till behandling på kongressen, trots att det ursprungligen var tänkt så.

Ett olyckligt beslut

I dag har partistyrelsen beslutat att hänskjuta programmet till förtroenderådet – ett mindre beslutande organ som träffas några månader före kongressen och vars förhandlingar inte sker öppet.

Det är olyckligt för det ger intrycket att socialdemokratin räds en frisk och frejdig internationell debatt. Det kan också felaktigt ge intrycket av att internationalismen inte längre hör till de socialdemokratiska hjärtefrågorna.

Sista ordet inte sagt

Vad Aftonbladet erfar är dock sista ordet inte sagt angående beslutsprocessen.

Läser man remissyttrandena är partifolkets kritik mot USA:s agerande och roll i världspolitiken mycket skarp. Sverige och EU ska säga ifrån när USA bryter mot internationella konventioner, anser s-medlemmarna.

Kanske är det USA-kritiken som partiledningen inte vill ha upp på kongressen?

Eller är det flyktinghanteringen? Eller globaliseringskritiken? Eller EU? Eller möjligen Mellanöstern?

Förslaget till nytt internationellt program är emellertid riktigt bra. Det tar tag i vår tids stora frågor om globaliseringen, om FN:s reformering, om mänskliga rättigheter och EU:s roll.

”Spekulationsekonomin måste tyglas och ramverket för det internationella kapitalet stärkas”, står det bland annat och så framförs tanken på att FN också ska kunna fatta beslut om världsekonomiska frågor.

Sverige bör inte ansöka om medlemskap i Nato. Däremot bör Sverige vara en aktiv del av EU:s krishantering, säger programmet. Här saknas en tydlig skrivning om att den internationella krishanteringen måste ha ett FN-mandat.

Stycket om förhållandet till USA är betydligt luddigare än det som partimedlemmarnas remisser efterlyste.

Ett utmärkt arbete

Däremot är skrivningarna om Mellanöstern bra.

”Den israeliska bosättningspolitiken, byggandet av muren på ockuperad mark och övervåldet måste upphöra”, står det. Liksom att Israel har som den starkare parten ett särskilt ansvar för att visa återhållsamhet i våldsanvändningen och föra fredsprocessen framåt.

Rådslagsgruppen har gjort ett utmärkt arbete. Det vore dumt om inte kongressen skulle få diskutera det.

HK