ÅSIKT

Låt folket rösta

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: GETTY IMAGES
Det franska folket fick rösta om EU:s nya grundlag. Nu är det dags att låta det svenska folket säga vad de tycker.

Aftonbladets ledarsida har länge argumenterat för att svenska folket ska få ta ställning till EU:s nya grundlag i en folkomröstning eller ett allmänt val. På flera områden innebär förslaget till konstitution stora förändringar. Det militära samarbetet och den avskaffade vetorätten för rättsliga frågor är två exempel. Väljarna hade inte möjlighet att ta ställning till exempelvis EU-försvaret i 2002 års val. Höga jurister menar att överstatlig straffrätt kräver en ändring av den svenska grundlagen.

Skälen har stärkts efter söndagens rungande nej i den franska folkomröstningen. Det är orimligt att gå vidare som om ingenting hade hänt.

Hot från vänsterpartiet

Statsminister Göran Persson har en annan uppfattning. Planerna ligger fast, regeringen vill ha ett godkännande i höst. Miljöpartiet och vänsterpartiet kräver däremot att den svenska behandlingen stoppas. Lars Ohly hotar till och med att annars avbryta budgetsamarbetet med regeringen. Nils Lundgren antyder att junilistan ställer upp i riksdagsvalet.

Bara folkpartiet byter fot. Om Nederländerna säger nej i morgon ”kan det komma att framstå som arrogant och fel användning av tiden att diskutera en konstitution som aldrig kommer att antas”, menar Lars Leijonborg. Han äventyrar därmed sammanhållningen i den borgerliga alliansen, där övriga partier nu kläms mellan junilistans och folkpartiets utspel.

EU kommer knappast att vara ute ur sin kris när den svenska valrörelsen börjar nästa år. Därmed blir unionens grundlag en valfråga, oavsett om partierna vill det eller ej.

Frågan är hur debatten kommer att föras. Blir det en diskussion om grundlagen i sig, om EU:s framtid? Eller ett bråk om varför medborgarna inte fick rösta innan riksdagen tog beslutet?

Om höstens behandling skjuts upp kan ja-partierna koncentrera sig på konstitutionens sakliga innehåll.

Slutligt godkännande efter valet

En bred debatt om fackliga rättigheter, jämställdhet och brottsbekämpning kan minska avståndet mellan medborgarna och EU-besluten. Socialdemokratin bör tydligare beskriva hur partiet tänker använda möjligheterna i en ny grundlag, hur nu kompromissen så småningom kommer att se ut. Vilken utrikespolitik ska unionen driva, när redskapen blir bättre? Hur ska grundlagens löften om full sysselsättning omsättas i praktiken? På vilka sätt ska texterna om deltagardemokrati och öppenhet förändra EU:s dagliga arbete?

Då kan människor övertygas. Det kommer inte att ske om Sverige fortsätter som om ingenting har hänt. Det slutliga godkännandet av en ny grundlag måste ske efter 2006 års val.

ME