ÅSIKT

Nya jobb kräver krafttag från s

Foto: MAGNUS WENNMAN
Aktiverade Arbetslösa i Örebro går en kurs för att lära sig hur man svarar i en anställningsintervju. Men det behövs mer än så för att få fler sysselsatta i Sverige. En ny ekonomisk politik, till exempel.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Full sysselsättning är socialdemokratins allt annat överskuggande mål.”

Den socialdemokratiska kongressen återställde ordningen efter nittiotalskrisens stålbad och olika formuleringar om inflationsbekämpningen som det överordnade

målet för den ekonomiska politiken. Utan protester strök parti-ledningen skrivningen att fyra procent öppen arbetslöshet är ett mål i sig och skrev in den nygamla doktrinen om full sysselsättning i betydelsen allas rätt till arbete. Ett steg i rätt riktning.

Ändra den praktiska politiken

Så är cirkeln sluten från Ernst

Wigforss klassiska fråga 1932: ”Har vi råd att arbeta?”, till Olof Palme som gjorde allas rätt till arbete till en

demokratisk rättighet.

För de hundratusentals arbetslösa spelar det kanske inte så stor roll. Så många människor har så länge ställts vid sidan av att de tappat tron på politikernas löften och flotta formuleringar. Mål är viktiga men det är bara om politiken förändras i praktiken som de gör skillnad.

Full sysselsättning kräver just förändringar i den ekonomiska politiken. Menar partiledningen allvar krävs att inte bara inflationsbekämpningen får styra den ekonomiska politiken. Det krävs regelförändringar och att finanspolitiken måste få bli expansiv och stimulera till ökad konsumtion som ger fler jobb och ökad efterfrågan både i privat och offentlig sektor när konjunkturerna viker och arbetslösheten riskerar att stiga. Det innebär att Riksbankens tuffa inflationsmål kanske måste kompletteras med ett sysselsättningsmål. Är socialdemokratin beredd till sådana förändringar?

Sviktande engagemang?

Några konkreta förslag och löften i den riktningen ingick inte i finansminister Pär Nuders lyhörda ändringsförslag i riktlinjerna och stod inte heller på hans dagordning för nästa mandatperiod.

För socialdemokratin blir kampen mot arbetslösheten och för jobben helt avgörande för chanserna att vinna valet nästa år. Mot den bakgrunden såg det illa ut att så många kongressledamöter strömmade ut ur salen när avsnittet om den fulla sysselsättningen skulle debatteras. Bara fyra talare var uppe i debatten om målet för partiets och kongressens viktigaste fråga. Kanske är det ett uttryck för stor enighet, men också för den vilsenhet alla känner inför uppgiften att åstadkomma de nya jobb som ger också långtidsarbetslösa, sjukskrivna och förtidspensionerade chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Alla måste få en chans

”Också den moderna arbetsmarknaden måste ha utrymme för den som i arbetsgivarens ögon inte är högproduktiv i alla skeden av livet” står det i de nya riktlinjerna. Självklart är det så, ändå är sjukskrivningarna flest

inom den offentliga sektorn. Inte ens där finns plats för dem som inte

riktigt tillhör ”de högproduktiva”.

Ska arbetsmarknaden kunna förändras och allas arbetsvilja tas tillvara krävs också en ny arbetsmarknadspolitik där lokala och regionala skillnader i förutsättningar och behov i högre grad än i dag får styra hur resurserna används. Det kräver förändringar av arbetsplatser, Ams och arbetsmarknaden, men också av den ekonomiska politiken. Det blir en tuff uppgift.

LA