ÅSIKT

HD:s dom – ett misslyckande

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AFTONBLADET BILD
FÅR SE MEN INTE RÖRAS Att misshandla sin fru inför barnen innebär inte någon straffbar kränkning av barnen. Det slår HD fast. Bilden är arrangerad.

Barn som gång på gång tvingas att se på när deras mamma blir misshandlad av deras pappa kan inte betraktas som brottsoffer.

Den slutsatsen drog Högsta domstolen, HD, i går i en uppmärksammad dom.

Därmed underkänner HD den tidigare domen i Huddinge tingsrätt. Där fälldes pappan för fridskränkning. Utslaget låg helt i linje med de ambitioner som funnits i lagstiftningen de senaste åren. Det möttes av uppskattande kommentarer från både barnombudsmannen, BO, och flera jurister.

Men HD var alltså av en annan uppfattning, liksom tidigare hovrätten.

Pressad tolkning

I just det här fallet betyder det tack och lov inte att mannen går fri från straff. Han döms till två och ett halvt års fängelse för att ha slagit både barnen och mamman och för att ha hotat sina barn till livet. Men enligt HD är det alltså inte ett särskilt brott att låta barnen bevittna misshandeln.

Det skulle innebära en pressad tolkning av straffbestämmelserna att anse detta som ofredande, skriver HD i sin dom.

Saker ska kallas vid sitt rätta namn: Detta är ett misslyckande för lagstiftningen. Ännu en lucka som måste täppas till.

Det är inte så många år sedan mäns våld mot kvinnor och barn fick passera som ”lägenhetsbråk” eller ”familjeproblem”. Vi var många som trodde att det svenska samhället hade lämnat den synen.

Festen är över

Samhällsdebatten har gjort det mycket klart att mäns våld mot kvinnor inte går att betrakta som tillfälliga bråk eller problem. Tvärtom är det ett uttryck för en systematisk och i grunden ojämlik maktrelation. Ett förtryck, för att tala klarspråk.

Den insikten har fått lagstiftning och rättsväsende att ta små steg i rätt riktning. Att kvinnofridskränkning, det systematiska bruket av våld och övergrepp i en relation, i dag betraktas som ett särskilt brott är ett viktigt exempel. Där har lagen hängt med de tallmänna rättsmedvetandet. Där har lagstiftarna reagerat och gjort förändringar.

Men ännu saknas uppenbarligen förmågan att fullt ut se hur förtrycket i familjen fungerar.

Högsta domstolens, HD:s, beslut i går är bara det senaste exemplet.

I går kväll sjöng justitieminister Thomas Bodström ”La Dolce Vita” – Det ljuva livet – på socialdemokraternas kongressfest. Nu är festen slut, och Bodström har några viktiga lagändringar att ta sig an när han kommer till jobbet i dag.

JB