ÅSIKT

Satsa rätt – ta täten

Foto: AFTONBLADET BILD
För att svensk forskning ska kunna möta framtidens utmaningar på en global arena behöver regeringen satsa mer än en procent av bnp.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den socialdemokratiska kongressen i Malmö är avslutad. Nu gäller det att förverkliga den politiska viljan i praktiken. Ett av de stora framtidsbesluten gäller forskning och utveckling. Kongressen har sagt att en procent av bnp årligen ska gå till forskning.

Sverige är en ledande forskningsnation och ligger på tredje plats i världen när det gäller statliga forskningssatsningar. Israel och Finland kommer före.

Till den svenska forskningspolitikens styrka hör det starka förtroende som forskarsamhället har hos allmänheten. De svenska medborgarna är beredda att avsätta avsevärda skattemedel för forskning och utveckling.

Globaliseringen utmanar

Samtidigt ökar globaliseringens utmaningar. Nya ekonomiska stormakter som Kina och Indien kommer starkt. Kina har för sin kommande femårsplan beslutat öka forskningsanslagen med 30 procent. Att Sverige ökar från i dag 0,99 av sin bnp till en procent är i det sammanhanget blygsamt.

”Det är jättebra med enprocenstmålet men det räcker inte. Det behövs omkring 5–8 miljarder årligen för att hålla världsklass”, sa företagsledaren Carl Bennet på seminariet ”Ett framgångsrikt Sverige förutsätter forskning med folkets förtroende”.

”Här finns pengarna”

Bennet föreslog att forskningsministern använder en del av Vattenfalls enorma vinster. Vattenfall gör ungefär 15 miljarder i vinst efter skatt. I dag tar staten en tredjedel av den. Varför inte ta två tredje­delar och göra riktade satsningar på strategisk forskning som miljö och energi, it/telekom, medicin och fordonsindustri?

”Här finns pengarna, Pagrotsky”, sa Bennet.

Det ligger mycket i Bennets idé. Han har själv som företagsledare investerat i svensk forskning och kritiserar ofta den kvartalskapitalism som inte ser till framtiden utan bara eftersträvar kortsiktiga vins­ter.

Sverige har goda förutsättningar med ett relativt jämlikt utbildningsväsende och ett grundmurat förtroende hos medborgarna för kunskapssamhället.

Satsning utöver målet

Finansminister Pär Nuder, näringsminister Thomas Östros och forskningsminister Leif Pagrotsky borde tillsammans göra en framtidssatsning utöver enprocents-målet:

Använd de statliga bolagens vins­ter, däribland Vattenfalls, som motorer för riktade strategiska forskningssatsningar inom ett antal avgörande områden där Sverige kan uppvisa god konkurrenskraft internationellt sett.

Bygg upp regionala utvecklingscentrum där kreativ samverkan kan ske mellan samhälle, forskare och företagare. Så kan kunskap leda till fler jobb.

Inrätta en särskild forsknings- och innovationsberedning som leds av statsministern där forskare, politiker och företagare är företrädda.

Om regeringen höjer sin ambitionsnivå ökar trycket på näringslivet att tänka i långsiktiga investeringar för framtiden i stället för bara i snabba aktieutdelningar.

Så kan Sverige möta globaliseringen offensivt.

HK

ARTIKELN HANDLAR OM