ÅSIKT

Alla våra helgon

Vi behöver förebilder som ser oss och kan fungera som föredömen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Aftonbladets ledarsida har normalt sett inga kritiska synpunkter på reformationen. Vi brukar kort sagt avstå från att kritisera Gustav Vasa eller Olaus Petri för beslutet att lämna den katolska kyrkan.

Trots det måste också vi medge att det finns inslag i den katolska läran som vi därmed förlorat. Det gäller inte minst vördnaden för helgonen, särskilt saknade en dag som detta.

Nu är det väl inte så att svenskarna primärt skulle behöva dessa fromma förebilder för att komma i kontakt med högre makter. Snarare är det dessa heliga mäns och kvinnors roll som skyddshelgon vi saknar. Vem vakar över protestantiska sjöfarare, apotekare eller hästhandlare?

Att städer som Stockholm och Västerås behållit sina skyddshelgon från tiden före reformationen är inte riktigt detsamma.

Vi behöver kort sagt förebilder som ser oss och kan fungera som föredömen i livets mest vardagliga små tillkortakommanden.

Exklusivt för ledarsidans läsare kommer därför här den nya svenska helgonlistan, hämtad direkt ur dagens offentlighet.

Det saknas inte kandidater. Om sanningen ska fram är väl minen av sårad oskuld en av de vanligaste i det offentliga samtalet.

Kanon­iserade politiker – våra nya förebilder