ÅSIKT

Byt ägarmakt mot sänkning av skatten

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

En stor politisk kompromiss över blockgränserna skulle kunna sätta fart på investeringar och sysselsättning i det privata näringslivet. Det hoppas i alla fall Metalls avgående ordförande Göran Johnsson.

I en radiointervju i går föreslog Johnsson ett paket där AP-fonderna får en betydligt aktivare roll som ägare av svenskt näringsliv. I pensionsöverenskommelsen sattes på borgerligt initiativ ett tak för AP-fondernas innehav i ett enskilt bolag, som en spärr mot samhällsinflytande.

Fonden ger garanti

Nu vill Metallbasen lyfta den spärren och dessutom ge en fond uppdraget att placera pengar i små och medelstora företag för att på det sättet garantera tillgången på kapital.

I gengäld vill Göran Johnsson ta upp en av näringslivets och de borgerliga partiernas käpphästar, en sänkning av kapital- och förmögenhetsskatterna.

Det finns starka argument för en sådan uppgörelse. Bristen på långsiktigt ägande är ett problem för dagens svenska näringsliv. Jakten på ökat börsvärde tycks ofta gå före en långsiktig utveckling av verksamheten.

Reformera bort fiffel

Det kollektiva kapital som finns i pensionsfonderna skulle kunna vara en del av lösningen. Det borde också borgerliga politiker kunna se.

Samtidigt behöver förmögenhets- och kapitalbeskattningen reformeras. De har en stark symbolisk betydelse inom arbetarrörelsen, ändå skapar de i praktiken främst fiffel och en omfattande skatteplanering.

Ett byte skulle vara till nytta för alla.

Frågan är dock om Johnssons förslag kommer att bli praktisk politik. Med mindre än ett år kvar till valet är det osäkert om något av blocken har modet att överge sina hjärtefrågor. Det vore i så fall trist. En uppgörelse skulle kunna skapa både jobb och växande företag.

IP