ÅSIKT

Kämpa för rättvis fred

Foto: AP
Palestinierna protesterar mot Israels murbygge genom att elda däck. Socialdemokraterna gör det genom ett beslut på partikongressen i uttalandet ”En ny chans för fred i Mellanöstern”.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Samtidigt som det israeliska labourpartiet genomgår ett ledarskifte finns ett starkt engagemang för en rättvis fred i Mellanöstern inom den svenska socialdemokratin. Flera motioner till förra veckans partikongress efterlyste ett aktivt agerande från partiledning och regering. Debatten var het och skrivningarna tydliggjordes, inte minst på grund av förre chefen för Palmecentret, Thomas Hammarbergs envetna agerande.

Kongressen antog ett riktigt bra uttalande om ”En ny chans för fred i Mellanöstern”. Där klargörs att Israels ockupationspolitik måste upphöra, bosättningarna avvecklas och att allt murbygge på palestinsk mark måste rivas.

”EU har ett särskilt ansvar”

Det så kallade Genèveinitiativet nämns liksom det arabiska toppmötets deklaration i Beirut 2002 om ett fullt erkännande av Israel i samband med att ockupationen upphör.

S-kongressen påtalade också

EU:s roll:

”Som granne, största biståndsgivare och medlem av den internationella kvartetten bakom Vägkartan för fred har EU ett särskilt ansvar att driva en kraftfull diplomati för att få i gång fredsprocessen”.

En chans att påverka

EU bör särskilt betona mänskliga rättigheter och folkrättsliga principer i samband med associationsavtalet med Israel, sa kongressen vidare.

Det är en viktig markering. EU har som handelspartner makt att påverka fredsprocessen. Israel har ett handelsavtal med EU. Avtalet ger Israel förmånen att få exportera till EU med mycket låga tullsatser. Som ett villkor stadgar avtalet att Israel ska re­spektera mänskliga rättigheter. Sverige och EU måste se till att Israel uppfyller dessa förpliktelser.

Förre utrikesministern Sten Andersson skrev tillsammans med broderskaparen och före detta riksdagsmannen Evert Svensson i Aftonbladet att Sverige borde kunna göra en lika historisk insats i Mellanöstern som i kampen mot apartheid i Sydafrika.

”Nu då det norska arbeiderpartiet åter är i regeringsställning bör det norsk-svenska samarbetet i Mellanösternfrågan återupptas”, skrev Andersson/Svensson.

Helt rätt! I och med det engelska ordförandeskapet i EU finns dessutom en chans att unionen kan agera mer aktivt i Israel/Palestinakonflikten. Tony Blair har på senare tid gjort flera utspel som tyder på att hans labour-regering vill se till att fredsprocessen kommer i gång på allvar.

Persson har tydligt markerat

Göran Persson och Laila Freivalds har ett tydligt mandat från den nyligen avslutade s-kongressen: Driv Mellanösternfrågan inom EU och öka pressen på Israel att upphöra med ockupationspolitiken.

HK