ÅSIKT

Sista striden i kemikriget

Foto: AFTONBLADET BILD
Överlöpare Martin Schulz, ledare för socialistgruppen i EU-parlamentet, kompromissade med de konservativa om urvattnade kemikaliekrav. Att spara pengar åt tyska företag vägde tyngre än att minska antalet cancerfall.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Dear Tony, säger Angela Merkel. Hjälp mig nu, så skapar vi goda kontakter för framtiden. Mjuka upp EU:s kemikalie­regler.

Så kanske det låter i slutförhandlingarna om Reachdirektivet.

Hittills har britterna haft höga miljöambitioner men det är strategiskt intressant för Tony Blair att gå den nya tyska kanslern till mötes. Vad gör Sverige?

När EU bråkade om budget­en i juni ställde Göran Persson helhjärtat upp för Tony Blair. Hur kommer Sverige att använda denna good-will? frågade tidningen European Voice.

Kemikaliereglerna är ett bra tillfälle. Britterna har en nyckel­roll som EU-ordförande.

Har medvind

Just nu ser det illa ut. De tyska kemijättarna har medvind. Socialister, konservativa och liberaler i EU-parlamentet har gjort upp om en försvagning av Margot Wallströms förslag inför omröstningen på torsdag. Socialistgruppens ledare Martin Schulz valde att gå ihop med högern. De nordiska socialdemokraterna och holländarna protesterade i ett brev till sina kolleger.

Bland de svenska parlamentarikerna ser det bättre ut. Med undantag av centern och moderaterna, som också vill försvaga reglerna. Moderaten Christoffer Fjellner har till och med skickat ut en studie från mörkblå Institut Hayek som

kallar Wallströms förslag ett självmord för Europa.

Kemikaliepolitiken handlar om mer än att skydda naturen. Reachförslaget är avgörande för arbetsmiljön och för hälso­samma bostäder.

Vädjade

LO, Skans­ka och Naturskyddsföreningen vädjade förra veckan till de svenska parlamentarikerna att rösta för en hög skyddsnivå.

”Vi anser också att frågan måste för­as upp till högsta politiska nivå inför omröstningen i ministerrådet i slutet av november”, avslutade Wanja Lundby-Wedin och övriga undertecknare DN-artikeln.

De pekade därmed på Göran Perssons betydelse för utgången av förhandlingarna. Nu är det i sista minuten för statsministern att agera.

Att uppmana Tony Blair till att inte ge efter inför Angela Merkels krav.

Att använda alla kontakter för att påverka kommission­ens ledamöter inför deras avgörande möte på tisdag.

Rösta nej

Sverige behöver också en plan B. Kompromisserna får inte innebära sänkningar av dagens krav. Regeringen måste vara beredd att rösta nej om det behövs och åberopa rätten att ha högre nationella ambitioner. Helst tillsammans med andra progressiva länder.

En fallgrop är tankarna att överlämna kontroversiella delar till kommissionen att lösa senare i en kommitté med medlemsstaternas experter.

Det kan se ut som en bättre variant än att förlora i ett högerdominerat parlament, men begränsar den demokratiska insynen och medlemsländernas makt.

På torsdag röstar parlamentet. Sedan hänger det på Göran Persson inför medlemsländernas slutförhandlingar.

ME