ÅSIKT

U Win Tin, ett hot mot juntan

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”In Insein you all go insane.”

I Inseinfängelset blir alla galna.

Formuleringen återkom flera gånger i de intervjuer jag gjorde under en resa i Burma tidigare i år. De jag talade med sa det med glimten i ögat. Av deras berättelser förstod man ändå att det var på djupaste allvar.

”Generellt var det fruktansvärt”, sade Myint, en journalist som suttit fängslad i fem år. ”Fängelseledningen gjorde allt den kunde för att stoppa kontakterna mellan de många samvetsfångarna. Fysisk tortyr förekom, men det vanligaste var olika former av psykisk terror. Lamporna i cellerna kunde tändas mitt i natten och göra det svårt att sova. Fångarna som skulle straffas till lydnad förvägrades rätten att bada eller tvätta sig. Matransonerna uteblev. Om en fånge skulle förhöras såg vakterna till att hålla fången vaken två–tre nätter i förväg. Ledningen hotade att skada fångarnas familjer om de inte samarbetade.”

Alla med egna erfarenheter av Inseinfängelset berättar om liknande upplevelser av tortyr och utpressning. Förr eller senare återkom alla jag talade med dessutom till ett och samma namn – U Win Tin, en av Burmas mest omtalade och respekterade samvetsfångar.

U Win Tin har suttit fängslad i Insein sedan 1989, anklagad för ”omstörtande” verksamhet, vilket i praktiken betyder att han engagerat sig för demokrati och mänskliga rättigheter.

U Win Tin är författare och journalist. I slutet av 1980-talet var han med och grundade National League for Democracy, NLD, det politiska parti som leds av Aung San Suu Kyi, som själv sitter i husarrest i sitt hem i Rangoon.

U Win Tin fungerade som rådgivare åt Suu Kyi. När NLD:s popularitet blev för stor för juntans smak arresterades hela partiledningen.

Under de senaste åren har flera journalister och demokratiaktivister försatts på fri fot av Burmas militärjunta. Dock inte U Win Tin. Den 78-årige journalisten uppfattas fortfarande som allt för farlig.

Allt för populär. Allt för respekterad av folket. Allt det generalerna i juntan inte är.

U Win Tin har vid flera tillfällen erbjudits frihet i utbyte mot att han lägger ned sin politiska verksamhet och tar avstånd från NLD och Aung San Suu Kyi. Men han har vägrat, trots att hans hälsa i dag är mycket dålig. Enligt Reportrar utan gränser, som i dag arran-gerar ”Fängslade journalisters dag”, lider han bland annat av sviterna efter två hjärtattacker.

Trots svårigheterna har U Win Tin fungerat som en sorts mentor för andra samvetsfångar. Unga studenter har sökt upp honom för att tala om politik, filosofi och ekonomi.

Journalisten Zinn Linn, även han ex-fånge, har berättat hur de använde avklippta naglar som pennor och sitt eget blod som bläck och sedan skrev ned sina frågor på insidan av plastpåsar. U Win Tin svarade på samma sätt, och påsarna distribuerades sedan i största hemlighet runt i fängelset.

U Win Tin är ett levande bevis för att ingen, inte ens makthavarna i ett genomkontrollerat samhälle, helt kan stoppa den fria informationen.

Jesper Bengtsson