ÅSIKT

Var finns konsekvensen?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Saudiarabiens prins Khaled fick ett varmt mottagande av försvarsminister Leni Björklund när han besökte Sverige tidigare i veckan. Målet med mötet var att sälja Ericssons militära radarövervakningssystem, Erieye, till Saudiarabien, men samtalen handlade även om ett vidare militärt samarbete.

”Genom att ha ett utbyte så har vi också respekt för varandra, så att vi också kan vinna respekt för varandras synpunkter”, sade Björklund när de båda mötte pressen.

Brutal diktatur

Ett märkligt uttalande. Argumentet hade burit om utbytet handlat om stöd till det civila samhället, handel med civil produktion eller utbildning för demokrati. Men nu erbjuds en brutal diktatur ytterligare instrument att stärka sin våldsapparat. Det kan aldrig försvaras med luddiga argument om konstruktiv dialog.

Enligt utrikesdepartementets egen landrapport tillhör Saudiarabien de grövsta förbrytarna mot de mänskliga rättigheterna. Medborgarna har inte rätt att rösta i demokratiska val, med undantag för begränsad rösträtt i kommunalval. Det råder inte församlings- eller religionsfrihet. Särskilt bekymmersam är situationen för kvinnor, vars ”rörelsefrihet är begränsad genom klädtvång och förbud mot att köra bil”.

Dödsstraff tillämpas

UD:s rapport konstaterar vidare att sharialagarna som regel tar över annan lagstiftning, kungahuset har nästan all makt, dödsstraff tillämpas, ofta genom halshuggning, och landet har länge varit en grogrund för islamistisk extremism.

Samma svenska regering som skrivit den här rapporten ska nu inleda ett militärt samarbete med Saudiarabien. Var finns konsekvensen?

Det har länge funnits ett glapp mellan reglerna för vapenexport och den politiska praktiken. Riktlinjerna för vapenexport slår fast att Sverige inte bör sälja till länder som kränker de mänskliga rättigheterna.

Det är dags att följa reglerna.

JB