ÅSIKT

Ta det kallt

Foto: BJÖRN LINDAHL
POLITISKA UNDERTONER Migrationsverket borde hålla sig för gott för att misstänkliggöra de apatiska flyktingbarnen och deras föräldrar.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Migrationsverket polisanmäler ett tiotal fall där apatiska barn misstänks ha utsatts för barnmisshandel. Det rör sig om föräldrar som ska ha hällt ut näringslösning. Om barn som ska ha förts till sjukhus med förgiftningssymptom. Migrationsverket utesluter inte heller sexuella övergrepp och männi-skorov: att vuxna flyktingar ska ha kidnappat barn till Sverige för att lättare få uppehållstillstånd.

Om barn har misshandlats och vanvårdats på detta sätt är det förfärligt. Varför har då inte socialtjänsten reagerat?

Det är bra att misstankarna utreds. Rykten florerar sedan länge om att apatiska barn egentligen inte är apatiska. De äter och leker om nätterna. Deras föräldrar tvingar dem att spela sjuka. Sådant har många gånger antytts i debatten. Svenska barnläkarföreningen har försökt få misstankarna bekräftade, men inte lyckats.

”Vi har bett att få det dokumenterat, men vi har aldrig fått se det dokumenterat någonstans”, säger professor emeritus Tor Lindberg, ordförande i barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn.

”Ingen manipulation”

”Jag har stor erfarenhet av de allra sjukaste av de så kallade apatiska barnen och deras familjer, och jag vet väldigt väl, efter att ha sjukhusvårdat dem, att någon manipulation och misshandel från föräldrarnas sida förekommer inte alls i de sjukaste fallen”, säger Göran Bodegård, överläkare inom barnpsykiatrin i Stockholm.

Nu gäller det att hålla huvudet kallt och låta polisarbetet ha sin gång. Inga förhastade slutsatser får dras. Att Migrationsverkets misstankar utreds är långt bättre än att svepande misstänkliggöranden får prägla debatten om de apatiska flyktingbarnen.

Det finns anledning att låta varningsklockorna ringa inför sättet som Migrationsverket presenterar misstankarna på.

”I många fall finns det konstigheter”, säger Annica Ring, handläggare på Migrationsverket, i Svenska Dagbladet. Hon fortsätter: ”Vi är duktiga på att tycka synd om människor i Sverige. Men de flyktingar som kommer hit är ofta oerhört driftiga och har satsat allt på ett kort.”

Till Sveriges Radio säger Annica Ring att det är ”märkligt” att det finns så många apatiska flyktingbarn just i Sverige: ”Men om man säger något om det i dag blir man betraktad som cynisk eller rasist.”

Annica Ring talar svepande och med politiska undertoner. Det är märkligt att en statlig tjänsteman tillåter sig att göra det. Har Migrationsverket verkligen barnens bästa för ögonen? I sådana fall borde myndigheten hålla sig för god för att misstänkliggöra alla de apatiska flyktingbarnen och deras familjer.

Ta barnen på allvar

Barn som bär på förfärliga trauman från sina hemländer, som gett upp hoppet om livet i den stränga svenska asylprocessen, finns uppenbarligen mitt ibland oss.

Vi måste ta de barnen på största allvar. Liksom barnen som misstänks ha misshandlats.

ÅP