ÅSIKT

Terrorplan hemlighålls

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Svenska myndigheter ska granska hemsidor hårdare. Nya EU-regler mot ”uppvigling” till terrordåd ska tas fram, utan att begreppet uppvigling definieras. Moskéer ska kontrolleras hårdare.

”Vi måste införa de rätta lagarna för att hindra individer att uppmuntra till våld och legitimera det”, lyder en mening i EU:s strategi mot rekrytering till terrorism. Inte ett ord om hur gränsen ska dras gentemot berättigad kritik av USA:s eller Israels agerande.

I Storbritannien ledde liknande förslag till hård kritik om övergrepp på yttrandefriheten.

I Sverige förväntas riksdagen godkänna förslagen i dag, utan offentlig debatt. I går eftermiddag hade ledamöterna inte ens fått det viktigaste dokumentet.

Hemlighöll dokument

EU:s justitieministrar ska besluta om en strategi och en handlingsplan mot radikalisering nästa vecka. Regeringen har hemlighållit dokumenten sedan i somras.

Dagens diskussion i EU-nämnden sker bakom lyckta dörrar. Protokollet blir offentligt först om några veckor, när besluten i Bryssel redan är tagna.

Först nu offentliggör regeringen strategin. Handlingsplanen med de konkreta åtgärderna är fortfarande hemlig.

Strategin domineras av repressiva åtgärder. Några enstaka rader ägnas åt att bryta segregation och diskriminering, utan konkreta förslag.

”Vi” och ”dom”

Texten delar upp EU-medborgarna i ett ”vi” och ett ”dom”. Majoriteten ställs mot den muslimska befolkningen, där hoten finns.

Regeringens pm till riksdagen visar att den hemliga handlingsplanen innehåller förslag om rättsutövning mot enskilda personer, organisationer och medier. Justitiedepartementet har inte beskrivit för EU-nämnden hur åtgärderna är förenliga med svensk grundlag. De formella besluten om lagarna ska tas senare, men de politiska riktlinjerna nästa vecka blir avgörande för arbetet.

Terrorismen är ett allvarligt hot, också i Sverige.

Ändå är det oacceptabelt att riksdagen tar ställning till avgörande frågor med detta hemlighetsmakeri.

Får beordra svensk polis

Justitieministrarna ska ta fler beslut nästa vecka. Om att utländska åklagare får beordra svensk polis att bryta sig in lägenheter, om lagring av telefondata, om påtryckningar på andra länder i ”kampen mot terrorismen”.

Regeringen kommer med den sensationella upplysningen till EU-nämnden att utländsk polis kan få ta del av lagrade svenska telefondata, även om personerna inte misstänkts för brott enligt svensk lag.

Riksdagens EU-debatt i går blev tam.

I stället fattas de avgörande besluten i riksdagens EU-nämnd, utan insyn.

Det är en orimlig hantering.

Öppna riksdagens dörrar. Gör EU-nämndens sammanträden offentliga. Vägra godkänna viktiga dokument som handlingsplanen mot rekrytering till terrorism när det inte givits tillfälle till granskning och debatt.

ME